W ciągu swojego nader aktywnego życia, Stanisław Staszic został autorem wielu dzieł, które wydawał początkowo jako anonimowe. Oto kilka najbardziej cenionych i znanych:

  • Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego (1787)
  • Przestrogi dla Polski (1790)
  • O ziemorództwie gór dawnej Sarmacji, potem Polski (1805)
  • O ziemorództwie Karpatów i innych gór i równin Polski (1815)
  • Myśli o równowadze politycznej Europy (1815)
  • O przyczynach szkodliwości Żydów (1818)
  • Ród Ludzki (pierwsza redakcja ukończona 1792–1796, wyd. frag. wersji wiersz. 1816, całość 1819–1820)
  • O statystyce Polski
ZSTiP TPSS
© Copyright by Daniel - all rights reserved.