Oto kilka cytatów samego Stanisława Staszica, które zapisały się w jego publikacjach:

 • Dobry człowiek woli sam cierpieć niż na cierpienia drugich patrzeć.
 • Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą.
 • Długie doświadczenie naucza, że tylko Polacy są zdolni do rządzenia Polakami.
 • Ten król jest najnieszczęśliwszy, który prawdy nie słyszał.
 • Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.
 • Pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę staje się obywatelem użytecznym.
 • Wolno zapomnieć o godnościach, ale nigdy o swojej godności.
 • Naród jest w swoim charakterze dobry, ludzki, a zarazem dzielny. Do swojej ojczyzny nad wszystko przywiązany. (…) gotów dla odzyskania imienia i jestestwa przelać krew i poświęcić wszystkie majątki.
 • Z samych panów zguba Polaków.
 • Równość, wolność i własność są najpotrzebniejszym i najprostszym wnioskiem z praw człowieka.
 • Paść może i Naród wielki; zniszczeć nie może, tylko nikczemny!
 • Straszydłem jest polityki, nie dobrym rządem, gdzie urzędnik wykonania praw strzegący ma więcej mocy niżeli sam prawodawca.
ZSTiP TPSS
© Copyright by Daniel - all rights reserved.