ZSTiP w Towarzystwie Szkół Staszicowskich

    Ogólnopolski Klub Szkół Staszicowskich został formalnie powołany w maju 1988 roku. Podczas sympozjum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Małkini podjęto decyzję o sądowej rejestracji klubu jako stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim. Ostatecznie stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako Towarzystwo Przyjaciół Szkół Staszicowskich w dniu 23 lutego 1990 roku. Podczas Walnego Zgromadzenia TPSS w październiku 2012 roku w Radomsku przyjęto projekt zmian w statucie zmieniając nazwę organizacji na „Towarzystwo Szkół Staszicowskich”.

    Zespół Szkół Mechanicznych w Nowym Targu należał od samego początku do członków-założycieli ruchu szkół staszicowskich, czyli od 1987 roku. Z biegiem lat, wraz ze zmianami organizacyjnymi szkoły jej zaangażowanie w działalność klubu wygasło. Od 2008 roku rozpoczął się dla ZSTiP nowy etap działalności w TPSS.

    Od momentu rejestracji stowarzyszenia odbywają się doroczne sympozja mające charakter walnych zgromadzeń członków TPSS a od 1994 roku finały kolejnych edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce. Gospodarzami tych spotkań są społeczności poszczególnych szkół klubowych. W 2013 roku organizatorem spotkania jest Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu.

ZSTiP TPSS
© Copyright by Daniel - all rights reserved.