nabor2

KOMUNIKAT - PRACOWNICY MŁODOCIANI

Informujemy, że od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku tj. od 29 czerwca uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy, w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 2019/2020    

Podczas  egzaminów obowiązuje reżim sanitarny  zgodnie z procedurami określonym w Wytycznych GIS (dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, maseczki, dystans społeczny).

Język polski – 24.08.2020 r, godz. 8.00 s. 202 – 3 TAK, 1 p E
Język angielski – 24.08.2020 r. godz. 8.00 s. 205 – 1 pTG/TAK
Maszyny elektryczne – 24.08.2020 r. godz. 8.00 s. 204 – 2f
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych – 24.08.2020 r. godz. 8.00 s. 201 - 1 pB, 2B, 2G
Historia – 25.08.2020 r. godz. 8.00 s. 201 – 1pB
Podstawy przedsiębiorczości – 25.08.2020 r. godz. 8.00 s. 201  -1pF, 1pE, 2B
Instalacje elektryczne – 25.08.2020 r. godz. 8.00 s. 202 – 2 F, 1gA, 1pA, 1pF

UWAGA:

  1. Zagadnienia do egzaminów poprawkowych do odebrania w sekretariacie od 26.06.2020 r.
  2. Na egzaminach obowiązuje strój wizytowy.
  3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są  realizowane w klasie programowo wyższej. Uczeń, który pragnie skorzystać z takiej możliwości składa wniosek  do dnia 25.08.2020 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

Odbiór świadectw w dniu 26 czerwca 2020 roku

 

Świadectwa będą możliwe do odbioru przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego
z uwzględnieniem poniższych zasad:

  • do szkoły może przyjść osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczki),
  • zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
  • należy unikać tworzenia się grup przed szkołą oraz przed salą, w której rozdawane są świadectwa.

Szczegółowy harmonogram dla każdej klasy zostanie podany przez wychowawców.

 

swiadectwa

swiadectwa klasa 3

Drodzy Uczniowie

Wakacje rozpoczną się już niebawem, zostało 5 dni roku szkolnego, dlatego już dzisiaj warto pomyśleć o bezpieczeństwie swoim i swoich bliskich. Rozwaga w czasach epidemii jest gwarantem powrotu do szkoły po wakacjach. Zapraszamy Wszystkich do obejrzenia prezentacji Bezpieczne wakacje 2020.

Bezpieczne wakacje <pobierz>

Dziękujemy Wam za ten rok szkolny, który był na pewno inny niż zwykle, napotkaliście na swojej drodze sporo wyzwań, trudności, z którymi dobrze sobie poradziliście. Nowe doświadczenia wzmocnią Was i pokażą, że nie ma rzeczy niemożliwych, pamiętajcie:

CHCIEĆ TO MÓC, A MOC TO CHCIEĆ :)

pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy wakacyjnego odpoczynku

psycholog/pedagog
Barbara Wilczek

Pan Jerzy Bielecki, Dyrektor naszej szkoły, więzień pierwszego transportu KL Auschwitz-Birkenau

jb0Data 14 czerwca 1940 r. uznawana jest za początek funkcjonowania niemieckiego obozu zagłady w Oświęcimiu. W pierwszym transporcie więźniów (otrzymali obozowe numery od 31 do 758) znajdował się również Dyrektor naszej szkoły Pan Jerzy Bielecki z obozowym numerem 243.

Pracował przy budowie ogrodzenia obozu, stawianiu baraków, wysypywaniu ulic żwirem. Następnie w młynie na przedmieściach Oświęcimia, by wreszcie jesienią 1943 roku trafić do magazynów zbożowych. W obozie przetrwał 4 lata i 5 tygodni. Przeżył też wielką miłość. Latem 1944 roku postanowił uratować ukochaną -  Żydówkę Cylę Cybulską. Razem uciekli z obozu, lecz dla bezpieczeństwa musieli się rozdzielić. Ponownie spotkali się dopiero po 39 latach.

jb0aW 2006 r. Jerzy Bielecki był jednym z 32 byłych więźniów, którzy spotkali się z papieżem Benedyktem XVI przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11 byłego obozu Auschwitz I. Był założycielem i honorowym prezesem Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich. Wyróżniony został zaszczytnym tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Pan Dyrektor Jerzy Bielecki zmarł 20 października 2011 r. w Nowym Targu.

Polecamy zapoznanie się z historią Pana Jerzego Bieleckiego oraz Cylii Cybulskiej opisaną w książce autobiograficznej „Kto ratuje jedno życie …” a także na stronie jerzybielecki.com.

<Galeria>

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl