teams

   
   
   

EGZAMINY POPRAWKOWE 2021/2022  

 

 • Elektrotechnika i elektronika, Instalacje elektryczne – 23.08.2022 r. godz. 8.00 s. 302: kl. 2a, 3ga, 3te, 1ate
 • Teoria transmisji w sieciach rozległych – 23.08.2022 r. godz. 8.00 s. 310: kl. 2ta/tt
 • Podstawy konstrukcji budowlanych – 23.08.2022 r. godz. 8.00 s. 201: kl. 3gbtb
 • Podstawy przedsiębiorczości, historia, EDB– 23.08.2022 r. godz. 8.00 s. 120: kl. 1h, 1f
 • Historia, WOS– 23.08.2022 r. godz. 8.00 s. 121: kl. 2e
 • Fizyka– 23.08.2022 r. godz. 8.00 s. 224: kl. 1tg, 1 bte/tak, 1btps/tm
 • Chemia – 23.08.2022 r. godz. 8.00 s. 214: kl. 3pbtb
 • BHP, podstawy konstrukcji maszyn, podwozia i nadwozia – 23.08.2022 r. godz. 8.00 s. 008: kl. 1a, 2c, 2 atps, 1b
 • J. polski – 24.08.2022 r. godz. 8.00 s. 216: 1e, 1f, 2b, 2e, 1atb, 2tg, 3patps, 3pb, 3ge, 1btb, 1atps
 • J. polski, filozofia – 24.08.2022 r. godz. 8.00 s. 221: kl. 1tg, 1ta/tt, 3gtak, 2h, 1atb, 1ate, 2tak, 3gbtb, 3gta/tt,
 • J. angielski – 24.08.2022 r. godz. 8.00 s. 020: kl. 1h, 1k, 1btps/tm, 3patps
 • J. angielski – 24.08.2022 r. godz. 8.00 s. 205: kl. 2ta/tt, 2atb, 2tak, 1atps, 3gtak, 3patps
 • Geografia– 24.08.2022 r. godz. 8.00 s. 127: 1c, 2k
 • Matematyka – 24.08.2022 r. godz. 8.00  s.116: 1atps, 3gatb, 3gta/tt, 3patps, 3gtg, 2tg, 3pbtps, 3ptgtak, 2atps, 2btps/tm, 4tak
 • J. angielski – 25.08.2022 r. godz. 8.00 s. 203: kl. 1ta/tt, 2h, 2tak, 3gtg, 3ptg/tak, 2tak,
 • Matematyka – 25.08.2022 r. godz. 8.00  s.133: 1atb, 1tg, 1ate, 1atps, 3patps, 2tg, 3gtak
 • Matematyka – 25.08.2022 r. godz. 8.00  s.116: 1btb, 2atb, 2ta/tt, 3gtps, 3b, 1bte/tak, 2btb, 2tak, 3gbtb
 • J. polski – 25.08.2022 r. godz. 8.00 - 4tak

 

UWAGA:

 1. W niektórych klasach uczniowie zdają dany przedmiot w różne dni (zostali podzieleni). Szczegółowe informacje u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły (tel. 18 266 31 04).
 2. Zagadnienia do egzaminów poprawkowych do odebrania w sekretariacie od 24.06.2022 r.
 3. Na egzaminach obowiązuje strój apelowy.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są  realizowane w następnej klasie. Uczeń, który pragnie skorzystać z takiej możliwości składa wniosek  do dnia 26.08.2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.

ZESPOŁY NADZORUJACE POPRAWKOWY EGZAMIN MATURALNY

PISEMNY W ZSTiP ORAZ ODDELEGOWANI DO ZSE

23 sierpnia  2022. godz. 9.00

ZSTIP  

odprawa: godz. 8.00,  aula

ZSE

odprawa: godz. 8.00

pokój nauczycielski

aula – j. polski, matematyka

1. T. Ruchała- Przewodniczący

2. W. Stanek –członek

3. ZSE -członek

1. M. Zawistowska - Grzybek

2. M. Furca

 Sala 020 – j. angielski

1. M. Śmiałkowski -  Przewodniczący

2. ZSE  - członek

DYŻUR NA KORYTARZU / REZERWA:

R. Garalowski

 

 

Listy uczniów zdających egzamin maturalny w poszczególnych salach

 

język polski poziom podstawowy

matematyka poziom podstawowy

język angielski poziom podstawowy

język angielski poziom rozszerzony

filozofia poziom rozszerzony

język polski poziom rozszerzony

matematyka poziom rozszerzony

biologia poziom rozszerzony

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

chemia poziom rozszerzony

historia poziom rozszerzony

geografia poziom rozszerzony

fizyka poziom rozszerzony

historia sztuki poziom rozszerzony

informatyka poziom rozszerzony

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

matematyka poziom podstawowy

 

Informacja dla maturzystów o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego

z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych

Maturzysto!

Jeżeli uzyskałeś świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze WSZYSTKICH kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i nie chcesz przystąpić do niektórych albo do wszystkich egzaminów z przedmiotów dodatkowych, które wskazałeś(-łaś) w deklaracji złóż do 20 kwietnia 2022 r. w sekretariacie szkoły informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Wraz z informacją należy przedstawić oryginały świadectw potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze WSZYSTKICH kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Świadectwa z ostatnich egzaminów zawodowych będą wydawane od 8 kwietnia.

 

Załącznik 5b: Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych <pobierz>

 

Harmonogram - matura ustna z języka angielskiego – ZSTiP

Data

Oznaczenie komisji

Skład komisji

Nazwisko i imię ucznia

Godzina

19.05.2022r.

Sala 205

11 osób

MJANG1

Alicja Stanek - P

Adam Liszka - C

Lewczuk Sandra

8.00

Wolska Maryla

8.35

Mółka Patrik

9.10

Zbiński Arkadiusz

9.30

Rusnarczyk Dominik

9.50

USTALENIE  I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

10.10-10.15

Morawa Dawid

10.15

Szatan Jakub

10.35

Dominik Kacper

10.55

Dziubas Jakub

11.15

Mrożek Maciej

11.35

USTALENIE  I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

11.55-12.00

Głowacz Marcin

12.00

USTALENIE  I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

12.20-12.25

 

 

Szkolenie dla uczniów klas IV technikum

22.09.2021 r.  (środa), l.5-6

aula (s. 113 + s. 114)

 

Cel szkolenia: zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego z informacją o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE, w tym w szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. i komunikatem o dostosowaniach.

  

Lekcja 5 (10.55-11.40)

Lekcja 6 (11.50 – 12.35)

Klasa 

Nauczyciel

Klasa 

Nauczyciel

4     atb

A.Gocał

4     btb

B. Buczek

4 ta/tt

K. Trojan / J. Pac - Kabała

4 atps

T. Wolski

4 te

T. Misiur

4 tak

Ł,. Cichorski

4 tg

M. Szarkowicz

4 btps

J.  Knapczyk

 

ODBIÓR ŚWIADECTW DOJRZAŁOŚCI

Drodzy maturzyści!

W dniu 5 lipca 2022  r. (wtorek) w godz. 9.00 - 14.00 w sekretariacie CKZ będą wydawane świadectwa dojrzałości i aneksy lub informacje o wynikach egzaminu maturalnego.

WAŻNE: Jeżeli ktoś nie może osobiście odebrać dokumentów, osoba odbierająca musi posiadać imienne upoważnienie zawierające dane osoby upoważnionej i upoważniającej (wzór do pobrania na stronie szkoły).


TERMIN POPRAWKOWY


1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego.

2. Absolwent w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (do 12 lipca 2022 r.) składa w sekretariacie CKZ pisemne oświadczenie (deklarację) o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną. Wzór deklaracji do pobrania na stronie szkoły lub w sekretariacie CKZ.

3. Egzaminy poprawkowe odbędą się 23.08.2022 r.

Do pobrania:

1. Upoważnienie do odbioru w szkole świadectwa dojrzałości/informacji o wynikach

2. Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym

Coś się kończy, coś się zaczyna...

Za nami 10 miesięcy naszego życia. Czasu wytężonej pracy, wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów, ale i porażek. Gratulujemy Wam wszystkim! Szczególnie tym spośród Was, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli sukcesy w nauce. Dziękujemy Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Dziękujemy też tym, którzy godnie reprezentowali naszą szkołę podczas konkursów, olimpiad zawodowych i przedmiotowych, zawodów sportowych.

Przed Wami wakacje, czas zasłużonego wypoczynku. Pamiętajcie jednak, że te dwa miesiące wolności, a może i pracy, nie zwalniają Was z obowiązku dbania o swoje i innych bezpieczeństwo. Bądźcie rozważni i ostrożni!

W szczególny sposób żegnamy absolwentów Szkoły Branżowej, którzy wchodzą w dorosłe życie. Jesteśmy pewni, że czas nauki w naszej szkole pozwolił Wam zdobyć wiedzę, doświadczenie i odwagę na dalszą drogę życia. Powodzenia!

Wakacje 2022 r. uważamy za oficjalnie rozpoczęte!!

1 Copy2 Copy4 Copy5 Copy6 Copy11 Copy

Zakończenie roku szkolnego – 24 czerwca 2022 r.

 

 • 8.15 Msza Św. w Kościele NSPJ w Nowym Targuzak1
 • 9.15 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 1-2 technikum oraz 1 BS
 • 10.15 Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 3 technikum oraz 2 BS
 • 11.15 Uroczyste pożegnanie absolwentów kl. 3 Branżowej Szkoły I st.
UWAGA! UCZNIOWIE WYJEŻDŻAJĄCY NA OBÓZ NAUKOWY DO KRAKOWA!!! (MKZ II)
 
 
Proszę zgłosić się do p. Moniki Dzwolak –Grubarek do biblioteki szkolnej do czwartku. Przed wyjazdem należy wypełnić i odebrać dodatkowe dokumenty!
   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl