Do wakacji zostało jedyne:)

   
   

Nowe kierunki 2018/19  

  • Technik automatyk
  • Energetyka odnawialna
   

Wymiany zagraniczne  

   

Kształcimy w zawodach  

   
   

EGZAMINY POPRAWKOWE 2018/2019   

 

Matematyka – 26.08.2019 r godz. 8.00 s. 101 -Kl. 1 atb, 1 c,1 btps,  1 tak, 1 te, 2 btb,2 tak, 2 te, 2 tps,   3 tps
Matematyka – 27.08.2019r godz. 8.00 s.101  - Kl. 2e, 1 atps, 2 tt/tm, 2 tps, 3 tak/ctb
Język polski – 21.08.2019r godz. 8.00 s. 102  - Kl. 3 tm/tps (MG)
Język polski – 26.08.2019r godz. 8.00 s. 102  - Kl. 1 c, 1 g, 3 tm/tps,
Język polski – 26.08.2019r godz. 8.00 s. 104  -Kl. 1 atps, 2 tt/tm, 3 te, 3 atb, 3 tak/ctb
Język polski – 27.08.2019r godz. 8.00 s. 102  - Kl. 1 f, 1 h, 2 e, 2 tps
Język polski – 27.08.2019r godz. 8.00 s. 102  - Kl. 1 te, 3 tg, 3tps
Geografia – 28.08.2019r godz. 8.00 s.102 - Kl. 1 b, 1 d, 1 f, 1 h
Biologia – 27.08.2019r godz. 8.00 s. 201 - Kl. 1 c, 1h
Historia – 27.08.2019r godz. 8.00 s. 105  - Kl. 1 f, 2d
Język angielski – 27.08.2019r godz. 8.00 s. 104  - Kl. 1c, 2 k, 2 btb, 2 tps
Język angielski – 27.08.2019r godz. 8.00 s. 106  - Kl. 1 tak, 2 atb, 1 te
Język angielski – 28.08.2019r godz. 8.00 s. 106  - Kl. 2 tt/tm, 3 atb
Systemy transmisji danych – 28.08.2019r godz. 8.00 s. 201 - Kl. 1 ta/tt
Maszyny i urządzenia elektryczne – 28.08.2019r godz. 8.00 s. 201  - Kl. 2 te
Instalacje elektryczne – 28.08.2019r godz. 8.00 s. 202  - kl. 2 te
Pomiary elektryczne i elektroniczne – 28.08.2019r godz. 8.00 s. 202  - kl. 1 a
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych – 28.08.2019r godz. 8.00 s. 101 - Kl. 1 b, 2 b
Silniki pojazdów samochodowych – 28.08.2019r godz. 8.00 s. 101 - Kl. 3b
Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych – 28.08.2019 r godz. 8.00 s. 205 - Kl. 2 btb

UWAGA:

  1. Zagadnienia do egzaminów poprawkowych do odebrania w sekretariacie od 19.06.2019 r.
  2. Na egzaminach obowiązuje strój wizytowy.
  3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej. Uczeń, który pragnie skorzystać z takiej możliwości składa wniosek  do dnia 28.08.2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl