Do wakacji zostało jedyne:)

   
   

Nowe kierunki 2018/19  

  • Technik automatyk
  • Energetyka odnawialna
   

Wymiany zagraniczne  

   

Kształcimy w zawodach  

   
   

Szanowni Maturzyści,

odbiór świadectw dojrzałości odbędzie się 4 lipca br. w sali 104:

o godz. 8.30 klasa LOdD

o godz. 9.00 klasa 4 ATB

o godz. 9.30 klasa 4 BTB

o godz. 10.00 klasa 4 TAK/CTB

o godz. 10.30 klasa 4 TE

o godz. 11.00 klasa 4 TT/TG

o godz. 11.30 klasa 4 TPS

o godz. 12.00  klasa 4 TM,

Uczniowie, którzy nie mogą osobiście odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego, muszą upoważnić osobę, która odbierze w ich imieniu to zaświadczenie.

Wzór upoważnienia do pobrania TUTAJ

UWAGA!

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej ALBO w części pisemnej.

Ww. absolwent w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 11 lipca 2019 r.) składa w sekretariacie szkoły oświadczenie <pobierz> o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7a), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Część pisemna i ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2019 r.(harmonogram egzaminów na stronie szkoły po 15 lipca br.).

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl