Do wakacji zostało jedyne:)

   
   

Nowe kierunki 2018/19  

  • Technik automatyk
  • Energetyka odnawialna
   

Wymiany zagraniczne  

   

Kształcimy w zawodach  

   
   

Rozliczenie staży w ramach CKZ

Rozliczenie może nastąpić tylko wtedy jeżeli uczeń był obecny we wszystkie dni stażu!

Każdy uczeń drukuje NA ODDZIELNYCH STRONYCH następujące dokumenty:

1. Wniosek stypendialny – proszę zwrócić uwagę na WNIOSKODAWCĘ (pełnoletni uczeń/uczennica ubiegający/a się o stypendium stażowe lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego/ej ucznia/uczennicy). Numery wniosków uzupełnia szkoła. Wszystko wypełniamy PISMEM DRUKOWANYM. 

wniosek o stypendium branża M - REMEL.pdf

wniosek o stypendium branża M - Marimex Opel.pdf

wniosek o stypendium branża M - ANNDORA Skoda.pdf

wniosek o stypendium branża M - GOLEMO.pdf

wniosek o stypendium branża M - Geodeci.pdf

wniosek o stypendium branża M - Potoczak Rabcio.pdf

wniosek o stypendium branża M - Fewaterm Polana Szaflarska.pdf

wniosek o stypendium branża M - Bieniek praktyka od 24.06.pdf

wniosek o stypendium branża M - Bieniek praktyka od 25.06.pdf

wniosek o stypendium branża E - Bieniek.pdf

2. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (numery wniosków uzupełnia szkoła):

wniosek o zwrot kosztów przejazdu Branża E.pdf

wniosek o zwrot kosztów przejazdu Branża M.pdf

3. Do wniosku należy dołączyć:

  • wypełniony Dziennik stażu/praktyki, podpisany przez ucznia/uczennicę, opiekuna stażu/praktyki i osobę/osoby upoważnione do reprezentacji przedsiębiorstwa, w którym uczeń/uczennica odbywała staż/praktykę,
  • wypełnioną Kartę czasu odbywania stażu/praktyki, podpisaną przez ucznia/uczennicę, opiekuna stażu/praktyki i osobę/osoby upoważnione do reprezentacji przedsiębiorstwa, w którym uczeń/uczennica odbywała staż/praktykę,
  • kserokopię dokumentu tożsamości ucznia/uczennicy zawierającego nr identyfikacyjny PESEL - LEGITYMACJA SZKOLNA

4. Odbiór wniosków nastąpi we wtorek 23 lipca w godzinach:

Bieniek – 8.30

Anndora – 9.30

Golemo – 10.00

Marimex – 10.30

Potoczak – 11.00

Geodeci – 11.30

Fewaterm – 12.00

Remel – 12.30

 

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl