Do wakacji zostało jedyne:)

   
   

Nowe kierunki 2018/19  

  • Technik automatyk
  • Energetyka odnawialna
   

Wymiany zagraniczne  

   

Kształcimy w zawodach  

   
   

Szanowni Państwoars                                                                            

Państwa dzieci biorą udział w programie edukacyjnym pod nazwą „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, którego celem jest ich bezpieczeństwo i zwiększenie szans na życiowy sukces. Pełnia zdrowia dzieci, życie skierowane ku cenionym wartościom- to cel Państwa jako rodziców ale również nasz jako nauczycieli. Mamy pewność, że w życiu młodzieży, która za chwile wkroczy w dorosłość, rola rodziców pozostaje niezastąpiona. W dalszym ciągu mają Państwo realny wpływ na przyszłe losy Państwa dzieci. I o tym chciałabym wspomnieć w tym artykule. Celem programu jest dostarczenie młodzieży rzetelnej i przydatnej życiowo wiedzy. Zwłaszcza zapobieganie zachowaniom ryzykownym związanym z używaniem substancji psychoaktywnych: alkoholu etylowego, nikotyny, narkotyków. Podczas programu zostaną zaprezentowane Państwa dzieciom narzędzia do pogłębiania wiedzy i zdobycia umiejętności, które ochronią ich w szczególnym okresie życia jakim jest wczesna dorosłość. Okres ten charakteryzuje się nasileniem ryzykownych zachowań. Wtedy właśnie młodzi ludzie najwięcej piją, intensyfikują palenie tytoniu a nawet sięgają po narkotyki. Większość z nich w późniejszym okresie obniża poziom takich zachowań, ale niestety nie są to wszyscy. Część z nich nadal utrzymuje te ryzykowne zachowania , część niestety się uzależnia. Często nie zdajemy sobie sprawy, że spożywanie alkoholu jest obiektywnie główną przyczyną zgonów młodych ludzi na progu dorosłości. Nie tylko dlatego, że śmiertelnie się zatrują, co również ma miejsce, ale przede wszystkim z powodu licznych wypadków w stanie upojenia alkoholowego. Również nikotyna zbiera swoje żniwo, gdyż właśnie w tym okresie życia ludzie najczęściej się od niej uzależniają. Gdy dorzucimy skutki narkomanii ( 50% uzależnionych od opiatów nie dożywa 30 roku życia) mamy pełny obraz zagrożenia, którym zajmujemy się w naszym programie. Podczas zajęć dużą wagę przywiązujemy też do przyszłych ról rodzicielskich Państwa dzieci, zarówno dziewcząt jako przyszłych matek, jaki chłopców jako przyszłych ojców. Centralnym tematem naszych zajęć, jest wpływ używania substancji psychoaktywnych na ludzką miłość. Ludzkiej miłości nie służy picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków. Osoby, które zbytnio „zaprzyjaźniły się” z substancjami psychoaktywnymi zazwyczaj mają poważne kłopoty z miłością, nie są w stanie wystarczająco o nią zadbać. Ludzka miłość jest delikatna , wymaga stałej opieki w postaci dobrych decyzji, odpowiedzialności i troski. Zniewolony substancjami umysł nie jest wstanie tym wymaganiom sprostać.Już niejedno ludzkie życie „rozbiło się” o takie problemy.

Oto lista głównych czynników ryzyka przedwczesnej utraty życia i zdrowia sporządzona przez specjalistów ze Światowej Organizacji Zdrowia.

Okazuje się , że w krajach o podobnej strukturze jak nasz kraj, dominują następujące czynniki ryzyka, w kolejności największego wpływu:

-Alkohol
- Tytoń
- Nadwaga
- Niedobór żelaza
- Zanieczyszczona woda
- Zadymienie pomieszczeń w wyniku spalania paliw stałych
- Zaburzenia ciśnienia krwi
- Niedowaga
- Nieprawidłowy poziom cholesterolu
- Niski poziom spożycia warzyw i owoców
- Zły stan warunków sanitarnych i higieny.
 
Przedstawiając Państwu ten spis, chcemy redukować siłę tych czynników, aby życie ludzi stało się lepsze, bezpieczniejsze.

Co możemy zrobić? Co Państwo mogą zrobić jako rodzice ?

Możliwości jest zaskakująco wiele. Wskażemy na najważniejsze z nich.

  1. Najsilniejszym czynnikiem chroniącym przed ryzykownymi zachowaniami jest więź dzieci i rodziców. Wyraża się ona w jednoczesnym stawianiu granic i dawaniu wsparcia „kochaj i wymagaj”. Państwa dzieci, choć są na progu dorosłości, nadal potrzebują środowiska wychowawczego, które Państwo zapewniacie. Umiejętne podtrzymywanie relacji rodzice-dzieci jest warunkiem skutecznej ochrony.
  2. Dzieci zawsze biorą z nas przykład. Jeśli sami działamy ryzykownie- upijamy się , palimy tytoń, bierzemy narkotyki czy nadmierne ilości leków, to możemy sądzić, że nasze dzieci przejmą te zachowania. Czasami warto rozważyć zmianę własnego sposobu bycia, aby nie cierpiały nasze dzieci.
  3. Dzieci powinny wiedzieć jaka jest Państwa opinia o zachowaniach ryzykownych. Dajmy do zrozumienia naszym im, że nie akceptujemy takich zachowań , warto wtedy podkreślić, że motywem Państwa stanowiska jest troska o ich dobro. Przy dzisiejszym zabieganiu mogą nie zauważyć, że są kochane.

Dzisiejsze okoliczności życia sprzyjają odsuwaniu się ludzi od siebie. Bycie w kontakcie, bycie razem, tworzenie wspólnoty może wymagać wysiłku, który bardzo się opłaca. Chociaż Państwa dzieci są już niemal dorosłe, to nadal najważniejszym azylem jest dla nich rodzina. Tam mogą się schronić przed burzami życia. Ważne, aby Państwa dzieci widziały i czuły, że ich dom rodzinny jest zawsze takim cennym azylem, pewnym schronieniem, miejscem pozbawionym przemocy i ryzyka. Miejscem, w którym każdy czuje się w pełni akceptowany w swoim człowieczeństwie.

                                                                                                    pedagog Barbara Wilczek

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl