Do matury zostało jedyne:)

   
   
   

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA — oddziały dla pracowników młodocianych oraz z praktyką w szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego


Praca mechanika pojazdów samochodowych polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych mu przez klientów. Przyjmuje on pojazdy samochodowe do naprawy oraz sporządza protokoły przyjęcia. Metodami diagnostycznymi ustala przyczyny usterek i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów pojazdów samochodowych. Usuwa usterki w zespołach i układach pojazdów samochodowych w ramach napraw bieżących i okresowych. Przeprowadza konserwacje elementów pojazdów samochodowych oraz wymianę płynów eksploatacyjnych. Wykonuje operacje demontażowo-montażowe pojazdów samochodowych i ich zespołów.

Mechanik pojazdów samochodowych może być zatrudniony w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, na stanowiskach mechaników w autoryzowanych stacjach obsługi, punktach serwisowych pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Dla uczniów tego zawodu szkoła bezpłatnie organizuje kurs uprawniający do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl