teams

   
   
   

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA — oddziały dla pracowników młodocianych oraz z praktyką w szkolnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego


Praca mechanika pojazdów samochodowych polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych mu przez klientów. Przyjmuje on pojazdy samochodowe do naprawy oraz sporządza protokoły przyjęcia. Metodami diagnostycznymi ustala przyczyny usterek i uszkodzeń poszczególnych układów, zespołów i mechanizmów pojazdów samochodowych. Usuwa usterki w zespołach i układach pojazdów samochodowych w ramach napraw bieżących i okresowych. Przeprowadza konserwacje elementów pojazdów samochodowych oraz wymianę płynów eksploatacyjnych. Wykonuje operacje demontażowo-montażowe pojazdów samochodowych i ich zespołów.

Mechanik pojazdów samochodowych może być zatrudniony w zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, na stanowiskach mechaników w autoryzowanych stacjach obsługi, punktach serwisowych pojazdów samochodowych, przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

Dla uczniów tego zawodu szkoła bezpłatnie organizuje kurs uprawniający do uzyskania prawa jazdy kategorii B.

 

 

Film prezentujący zawód MECHANIKA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl