teams

   
   
   

TECHNIK AUTOMATYK


W ramach nauki tego zawodu uczniowie:

  • rozwijają swój zmysł techniczny i konstruktorski.
  • zdobywają  aktualną wiedzę z zakresu robotyzacji.
  • podążają za nowinkami technologicznymi, stając się fachowcami z zakresu automatyzacji linii produkcyjnych i procesów technologicznych.

Dodatkowo:

  • uczą się, jak programować sterowniki i panele przemysłowe.
  • dowiadują  się, jak projektować układy automatyki oraz integrować systemy sterowania.
  • zdobywają umiejętności służące obsłudze i programowaniu przemysłowych stanowisk zrobotyzowanych.

Technik automatyk może pracować w przemyśle: wytwarzającym układy instalacji automatyki, obrabiarkowym, elektromaszynowym, motoryzacyjnym, lotniczym, w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu, napraw urządzeń instalacji automatyki.
Ponadto może również znaleźć pracę w placówkach eksploatujących i serwisujących układy instalacji automatyki, maszyny i urządzenia, w stacjach serwisowych i diagnostycznych, placówkach służby  zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej.

 Możliwość kontynuowania nauki na wyższych uczelniach.

Politechnika  – kierunek: automatyka i robotyka i kierunki pokrewne np. mechatronika.
Uniwersytet – przede wszystkim kierunki ścisłe

 

 Film prezentujący zawód TECHNIKA AUTOMATYKA

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl