teams

   
   
   

TECHNIK BUDOWNICTWA


Absolwent szkoły może być zatrudniony na stanowisku technika w przedsiębiorstwach budowlanych, wytwórniach prefabrykatów, laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo-badawczych, pracowniach konserwacji zabytków, biurach projektów. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie Absolwenta do organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego oaz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług.

 

 

 

 Film prezentujący zawód TECHNIKA BUDOWNICTWA

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl