teams

   
   
   

TECHNIK ELEKTRYK


Technik elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Wśród wielu zadań zawodowych do technika elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach produkcyjnych, elektrowniach, zakładach energetycznych, firmach usługowych, firmach specjalizujących się w montażu instalacji elektrycznych.

 

 

Film prezentujący zawód TECHNIKA ELEKTRYKA

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl