teams

   
   
   

TECHNIK MECHANIK


IMG 0977

Technicy mechanicy zajmują się wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Organizują i nadzorują produkcję, montaż, naprawy i konserwacje maszyn i urządzeń. Uruchamiają, regulują i sprawdzają instalacje przemysłowe, aparaturę kontrolno-pomiarową maszyn i urządzeń; wykrywają i usuwają przyczyny awarii oraz uszkodzeń; wymieniają zużyte lub uszkodzone elementy lub zespoły w maszynach i urządzeniach. W trakcie nauki zdobywają cenne umiejętności programowania maszyn CNC do obróbki metali, drewna i tworzyw sztucznych.

Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego m.in. jako: organizatorzy i nadzór przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń, w zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości, instalatorzy i wprowadzający do eksploatacji maszyny i urządzenia mechaniczne, dozorujący pracę oraz konserwujący ma­szyny i urządzenia techniczne.

Film prezentujący zawód TECHNIKA MECHANIKA

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl