teams

   
   
   

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej


ozeTechnik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zajmuje się projektowaniem i nadzorowaniem wykonania instalacji sanitarnych i grzewczych wyposażonych w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę). Kontroluje także prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia sanitarnego budynków, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych.

Ponadto wykonuje szkice i rysunki instalacji, projektuje instalację grzewczą, nadzoruje stan instalacji i urządzeń sanitarnych, zajmuje się doborem materiałów, sprzętu, maszyn i narzędzi do wykonania instalacji sanitarnej, kontroluje jakość wykonania robót instalacyjnych, organizuje i kieruje pracą brygady roboczej, sporządza kosztorysy, oferty przetargowe i kalkulacje, zna i stosuje akty prawne i normy techniczne, organizuje stanowisko pracy, dobiera materiały zgodnie z normami, zna zasady BHP.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym. Absolwenci, ze względu na wszechstronne przygotowanie w obszarze instalacji energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej, geotermalnej oraz technologii energetycznego wykorzystania biomasy mogą kontynuować dalsze kształcenie i specjalizację podnosząc swe kwalifikacje.

Film prezentujący zawód TECHNIKA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl