teams

   
   
   

Rada Rodziców


  Przewodniczący: Małgorzata Potoniec

√  Zastępcy: Katarzyna Sral, Tadeusz Nowak

Konto Rady Rodziców:  BGŻ Nowy Targ: 21 2030 0045 1110 0000 0173 0110

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl