Listy uczniów zdających egzamin maturalny w poszczególnych salach

 

język polski poziom podstawowy

matematyka poziom podstawowy

język angielski poziom podstawowy

język angielski poziom rozszerzony

filozofia poziom rozszerzony

język polski poziom rozszerzony

matematyka poziom rozszerzony

biologia poziom rozszerzony

wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

chemia poziom rozszerzony

historia poziom rozszerzony

geografia poziom rozszerzony

fizyka poziom rozszerzony

historia sztuki poziom rozszerzony

informatyka poziom rozszerzony

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

matematyka poziom podstawowy

 

Informacja dla maturzystów o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego

z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych

Maturzysto!

Jeżeli uzyskałeś świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze WSZYSTKICH kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie i nie chcesz przystąpić do niektórych albo do wszystkich egzaminów z przedmiotów dodatkowych, które wskazałeś(-łaś) w deklaracji złóż do 20 kwietnia 2022 r. w sekretariacie szkoły informację o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

Wraz z informacją należy przedstawić oryginały świadectw potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze WSZYSTKICH kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Świadectwa z ostatnich egzaminów zawodowych będą wydawane od 8 kwietnia.

 

Załącznik 5b: Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych <pobierz>

 

Harmonogram - matura ustna z języka angielskiego – ZSTiP

Data

Oznaczenie komisji

Skład komisji

Nazwisko i imię ucznia

Godzina

19.05.2022r.

Sala 205

11 osób

MJANG1

Alicja Stanek - P

Adam Liszka - C

Lewczuk Sandra

8.00

Wolska Maryla

8.35

Mółka Patrik

9.10

Zbiński Arkadiusz

9.30

Rusnarczyk Dominik

9.50

USTALENIE  I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

10.10-10.15

Morawa Dawid

10.15

Szatan Jakub

10.35

Dominik Kacper

10.55

Dziubas Jakub

11.15

Mrożek Maciej

11.35

USTALENIE  I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

11.55-12.00

Głowacz Marcin

12.00

USTALENIE  I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

12.20-12.25

 

 

Szkolenie dla uczniów klas IV technikum

22.09.2021 r.  (środa), l.5-6

aula (s. 113 + s. 114)

 

Cel szkolenia: zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego z informacją o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE, w tym w szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 r. i komunikatem o dostosowaniach.

  

Lekcja 5 (10.55-11.40)

Lekcja 6 (11.50 – 12.35)

Klasa 

Nauczyciel

Klasa 

Nauczyciel

4     atb

A.Gocał

4     btb

B. Buczek

4 ta/tt

K. Trojan / J. Pac - Kabała

4 atps

T. Wolski

4 te

T. Misiur

4 tak

Ł,. Cichorski

4 tg

M. Szarkowicz

4 btps

J.  Knapczyk

 

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl