Do matury zostało jedyne:)

   
   
   

Harmonogram  matur ustnych <pobierz>

Proszę sprawdzić następujące rzeczy:

  • czy każdy maturzysta został ujęty w harmonogramie matury ustnej z języka polskiego i j. obcego,
  • czy nie istnieje kolizja terminów z innymi egzaminami (w tym egzaminami pisemnymi),
  • czy w skład Zespołu Przedmiotowego (komisji) nie wchodzi wychowawca lub nauczyciel uczący w danej klasie w bieżącym roku szkolnym (dotyczy również j. obcego zawodowego).

Ewentualne zmiany proszę zgłaszać do 21.02.2020 r.  do p. wicedyrektor A. Śmiałkowskiej.  


MATURA 2020 

Szkolenie dla uczniów klas IV technikum

18.09.2019 r.  (środa), godz. 11.00-11.45 (l.5)

aula

 Cel szkolenia: zapoznanie uczniów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego z informacją o egzaminie maturalnym oraz z komunikatami dyrektora CKE, w tym w szczególności z komunikatem w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. i komunikatem o dostosowaniach.

 

 

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl