Do matury zostało jedyne:)

   
   
   

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 


SAM 1277Współcześnie obserwuje się szybki postęp techniczny w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Przejawia on się wprowadzaniem nowoczesnej organizacji i technologii wytwarzania, co powoduje konieczność kształcenia kadr o wysokich kwalifikacjach zawodowych, przygotowanych do obsługi obrabiarek wykonujących złożone operacje z zakresu różnych rodzajów obróbki skrawaniem i zwiększającym się stopniu automatyzacji, wynikającym między innymi z zastosowania komputerów do sterowania maszynami. SAM 1243Jednocześnie zróżnicowany postęp techniczny w zakładach pracy będzie powodem konieczności obsługiwania zarówno konwencjonalnych obrabiarek skrawających, jak również obrabiarek sterowanych numerycznie.Dlatego operator obrabiarek skrawających jest zawodem szerokoprofilowym, łączącym w sobie umiejętności właściwe dla tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Operator obrabiarek skrawających obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie.
 
Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach szkolnych - Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego wyposażonego w niezbędne maszyny i urządzenia gwarantujące prowadzenie zajęć na wysokim poziomie.
Ukończenie szkoły w tym zawodzie daje gwarancję zatrudnienia w kraju i zagranicą (absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacyjneEUROPASS).
SAM 1250SAM 1282SAM 1258SAM 1263SAM 1291SAM 1296SAM 1309SAM 1318SAM 1300
   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl