teams

   
   
   
Nauczyciel                  Realizowane przedmioty
Andrasiak Mateusz Diagnozowanie pojazdów samochodowych 
Mechatronika pojazdów samochodowych 
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych  
Arendarczyk Małgorzata Biblioteka
Bigos Kinga Matematyka
Bochnak Wojciech Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Informatyka
Instalacje elektryczne słaboprądowe 
Maszyny elektryczne 
Podstawy komutacji cyfrowej 
Uruchamianie i konfigurowanie sieci komutacyjnych 
Zajęcia z wychowawcą
Bryniarska Agnieszka Język niemiecki
Język obcy zawodowy branżowy - godz. dyr.
Zajęcia z wychowawcą
Bryniarska Aneta Rewalidacja
Buczek Barbara Matematyka
Budzyk Krzysztof Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Instalacje elektryczne 
Kszt. zaw. elektr. - godz. dyr.
Maszyny elektryczne 
Zajęcia z wychowawcą
Ceglarz Paweł Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Eksploatacja maszyn i urządzeń 
Kszt. zaw. mech. - godz. dyr.
Podstawy konstrukcji maszyn 
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 
Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami 
Technologia konstrukcji mechanicznych 
Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  
Chlebek Stanisław Język angielski
Zajęcia z wychowawcą
Chomańska Marta Biblioteka
Chorąży Lesław Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 
Przygotowanie i kontrola procesów produkcji 
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  
Chromicz Andrzej Diagnozowanie pojazdów samochodowych 
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 
Wykonywanie badań technicznych pojazdów samochodowych  
Chuchmacz Mirosław Matematyka
Cichoń Czesław Diagnozowanie pojazdów samochodowych 
Mechatronika pojazdów samochodowych 
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych  
Cichorski Łukasz Język angielski
Cypara Szczepan Historia
Historia i teraźniejszość
Zajęcia z wychowawcą
Czechowska Ewa Organizacja robót budowlanych 
Podstawy konstrukcji budowlanych 
Technologia robót murarsko-tynkarskich 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - ppp
Zajęcia z wychowawcą
Czubiak-Olińska Dorota Religia / Etyka
Domin Aleksandra Język angielski
Zajęcia z wychowawcą
Domin Katarzyna Język polski
Zajęcia z wychowawcą
Domin Michał Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Dziubek Anna Biblioteka
Dzwolak-Grubarek Monika Etyka
Filozofia
Język polski
Zajęcia z wychowawcą
Fudali Agnieszka Obiekty małej architektury krajobrazu 
Podstawy architektury krajobrazu 
Projekty obiektów architektury krajobrazu 
Rysunek odręczny w architekturze krajobrazu 
Zajęcia z wychowawcą
Gal Bartłomiej Nauka jazdy kat. B - praktyka
Nauka jazdy kat. B - teoria
Nauka jazdy kat. T - teoria
Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami 
Przepisy ruchu drogowego kategorii T  
Gałecki Tomasz Kosztorysowanie robót budowlanych 
Organizacja robót budowlanych  
Garalowski Rafał Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych 
Podstawy badań technicznych pojazdów 
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 
Silniki pojazdów samochodowych 
Zajęcia z wychowawcą
Glonek Anna Język angielski
Zajęcia z wychowawcą
Gocał Anna Język angielski
Zajęcia z wychowawcą
Gocał Michał Ćwiczenia geodezyjne 
Geodezja inżynieryjna 
Rysunek geodezyjny  
Gruszka Ryszard Elektrotechnika i elektronika 
Podstawy elektrotechniki i elektroniki 
zniżka obowiązkowego wymiaru godzin
Haas Zofia Język niemiecki
Język obcy zawodowy branżowy - godz. dyr.
Religia / Etyka
Zajęcia z wychowawcą
Harbut Anna Nauka jazdy kat. B - praktyka
Hebda Jan Wykonywanie robót murarskich 
Wykonywanie robót tynkarskich  
Horoszko Andrzej Kszt. zaw. mech. - godz. dyr.
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - ppp
Horoszko Grzegorz Nauka jazdy kat. B - praktyka
Horoszko Janusz biznes i zarządzanie
Historia
Historia i teraźniejszość
Zajęcia z wychowawcą
Iżyk Łukasz Pedagog
Jabłoński Jakub Instalacje elektryczne silnoprądowe 
Metrologia i pomiary w OZE 
Montaż instalacji elektrycznych 
Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów OZE 
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych 
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 
Montaż urządzeń i instalacji automatyki  
Jachymiak Andrzej Diagnozowanie pojazdów samochodowych 
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 
Wykonywanie części maszyn  
Jachymiak Monika Geografia
Zajęcia z wychowawcą
Jamróz Wojciech Religia / Etyka
Wychowanie do życia w rodzinie
Jamrych Magdalena Język angielski
Język obcy zawodowy angielski 
Język obcy zawodowy 
Rewalidacja
Zajęcia z wychowawcą
Jasionek Andrzej Diagnozowanie pojazdów samochodowych 
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 
Wykonywanie badań technicznych pojazdów samochodowych  
Jędrzejowska Magdalena Pedagog
Zajęcia z wychowawcą
Jodłowski Krzysztof Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych 
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  
Józefek Piotr Wykonywanie robót murarskich 
Wykonywanie robót tynkarskich  
Jurkowski Szymon Diagnozowanie pojazdów samochodowych 
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 
Wykonywanie badań technicznych pojazdów samochodowych  
Kabała Tomasz Ćwiczenia geodezyjne 
Geodezja ogólna 
Geodezja w budownictwie 
Podstawy AutoCad 
Podstawy geodezji w architekturze krajobrazu  
Kaczmarczyk Andrzej Instalacje elektryczne silnoprądowe 
Montaż instalacji elektrycznych 
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych 
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 
Montaż urządzeń i instalacji automatyki  
Kaczmarczyk Krystyna Biologia
Chemia
Zajęcia z wychowawcą
Kalata Bogusław Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Kaniuch Wioleta Informatyka
Kawula Daniel Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych 
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  
Kędzior Tomasz Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Kępa Przemysław Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Klag Marta Prace w obiektach architektury krajobrazu 
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu 
Zajęcia z wychowawcą
Klag Wiesław Wychowanie fizyczne
Klempka Marta Język polski
Zajęcia z wychowawcą
Klocek Agnieszka Fizyka
Zajęcia z wychowawcą
Knapczyk Joanna Matematyka
Zajęcia z wychowawcą
Kogut Małgorzata Język polski
Rewalidacja
Zajęcia z wychowawcą
Kołodziejczyk Grzegorz Diagnozowanie pojazdów samochodowych 
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 
Wykonywanie badań technicznych pojazdów samochodowych  
Konopka Anna Matematyka
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - ppp
Zajęcia z wychowawcą
Koperska Barbara Język niemiecki
Język obcy zawodowy branżowy - godz. dyr.
Język obcy zawodowy niemiecki 
Rewalidacja
Zajęcia z wychowawcą
Kowalczyk Agata Historia
Historia i teraźniejszość
Wiedza o społeczeństwie
Zajęcia z wychowawcą
Kowalczyk Krzysztof Matematyka
Religia / Etyka
Zajęcia z wychowawcą
zniżka obowiązkowego wymiaru godzin
Kozieł Katarzyna Matematyka
Rewalidacja
Zajęcia z wychowawcą
Książkiewicz Monika Język angielski
Zajęcia z wychowawcą
Kumela Artur Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podstawy konstrukcji maszyn 
Techniki wytwarzania i montażu  
Kuros Paweł Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych 
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  
Kuśnierz Monika
Leśnicka Magdalena Dokumentacja katastralna 
Geomatyka 
Kataster i gospodarka nieruchomościami 
Prace obliczeniowe i kartograficzne 
Prawo w geodezji 
Zajęcia z wychowawcą
Majda Mirosław Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych 
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  
Majewski Krzysztof Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 
Wykonywanie części maszyn 
Wykonywanie robót murarskich 
Wykonywanie robót tynkarskich  
Marek Stanisław Diagnozowanie pojazdów samochodowych 
Montaż maszyn i urządzeń 
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych  
Matyja Anna Matematyka
Micherdziński Marek Religia / Etyka
Migiel Kamil Diagnozowanie pojazdów samochodowych 
Mechatronika pojazdów samochodowych 
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 
Organizacja i prowadzenie procesów produkcji 
Organizacja procesu obsługowo-naprawczego pojazdów 
Podstawy konstrukcji maszyn 
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych 
Zajęcia z wychowawcą
Misiur Renata Język polski
zajęcia specjalistyczne - korekcyjno-kompensacyjne - ppp
Zajęcia z wychowawcą
Misiur Tomasz Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
Elektrotechnika i elektronika 
Urządzenia elektryczne 
Zajęcia z wychowawcą
zniżka obowiązkowego wymiaru godzin
Mrózek Grzegorz Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Mrugała Jakub Historia
Religia / Etyka
Zajęcia z wychowawcą
Mrugała Krzysztof Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Niemczyk Wojciech Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Nowak Adam Język polski
Rewalidacja
Zajęcia z wychowawcą
Nowak Anna Język polski
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - ppp
Zajęcia z wychowawcą
Pac-Kabała Joanna Język niemiecki
Język obcy zawodowy branżowy - godz. dyr.
Rewalidacja
Zajęcia z wychowawcą
Piątek-Bil Edyta Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Dokumentacja budowlana 
Technologia robót murarsko-tynkarskich 
Zajęcia z wychowawcą
Pietrzak Dawid Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Pióro Agnieszka Dokumentacja budowlana 
Kosztorysowanie robót budowlanych 
Podstawy budownictwa 
Rysunek techniczny 
Zajęcia z wychowawcą
Pyzowska Monika Fizyka
Zajęcia z wychowawcą
Rokicka Olga Godziny wsparcia par.7. pkt 2.1 Dz.U. 2017 poz. 1578
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Ruchała Tomasz Geografia
Zajęcia z wychowawcą
Sabała-Sroka Edyta Język polski
Rewalidacja
Sawina Zdzisława Chemia
Sikora Jakub Administrowanie i eksploatacja sieci rozległych 
Architektura sieci rozległej 
Informatyka
Technika komputerowa 
Teoria transmisji w sieciach rozległych 
Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu 
Zajęcia z wychowawcą
Siuta Aneta Biologia
Skalski Szymon Informatyka
Język angielski
Zajęcia z wychowawcą
Skawski Bartłomiej Diagnozowanie pojazdów samochodowych 
Mechatronika pojazdów samochodowych 
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych  
Skuta Andrzej Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Słaboń Katarzyna Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Obiekty małej architektury krajobrazu 
Ochrona roślin w architekturze krajobrazu 
Prace w obiektach architektury krajobrazu 
Zajęcia z wychowawcą
Smosna Katarzyna Matematyka
Zajęcia z wychowawcą
Soliwoda Jan Język angielski
Język obcy zawodowy angielski 
Język obcy zawodowy  
Sproch Piotr biznes i zarządzanie
Działalność gospodarcza 
Historia
Historia i teraźniejszość
obowiązki nauczyciela doradcy zawodowego
Podstawy przedsiębiorczości
Zajęcia z wychowawcą
Stanek Alicja Język angielski
Zajęcia z wychowawcą
Stanek Marek Historia
Historia i teraźniejszość
Wiedza o społeczeństwie
Zajęcia z wychowawcą
Stanek Wojciech Język angielski
Stanowska Alicja Psycholog
Starmach Grzegorz Dokumentacja budowlana w systemach CAD 
Eksploatacja obiektów budowlanych 
Podstawy konstrukcji budowlanych 
Rysunek techniczny 
Zajęcia z wychowawcą
Stolarz Monika
Sulka Katarzyna Pedagog
Szałwia Krzysztof Elektrotechnika i elektronika 
Konserwacja i naprawa układów automatyki przemysłowej 
Pomiary elektryczne 
Przyrządy i metody pomiarowe 
Uruchamianie i eksploatacja układów automatyki 
Uruchamianie i obsługa układów automatyki przemysłowej 
Zajęcia z wychowawcą
Szarkowicz Magdalena Historia
Historia i teraźniejszość
Wiedza o społeczeństwie
Zajęcia z wychowawcą
Szlachtowska-Zoń Katarzyna Język angielski
Szymusiak Agnieszka Biologia
Zajęcia z wychowawcą
Szymusiak Paweł Automatyka przemysłowa 
Elektrotechnika i elektronika 
Podstawy automatyki 
Podstawy automatyki przemysłowej 
Podstawy elektrotechniki i elektroniki 
Pracownia pomiarów automatyki przemysłowej 
Układy i systemy sterowania  
Ślusarski Franciszek Nauka jazdy kat. T - praktyka
Śmiałkowska Anna Podstawy przedsiębiorczości
Zajęcia z wychowawcą
zniżka obowiązkowego wymiaru godzin
Śmiałkowski Michał Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Tkaczyk Monika Matematyka
Tokarczyk Wiesław Montaż maszyn i urządzeń 
Przygotowanie i kontrola procesów produkcji 
Wykonywanie części maszyn 
Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  
Tokarski Dawid Język niemiecki
Język obcy zawodowy branżowy - godz. dyr.
Język obcy zawodowy niemiecki 
Zajęcia z wychowawcą
Trojan Krzysztof Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi 
Informatyka
Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i urządzeń sieci lokalnych 
Podstawy sieci LAN 
Zajęcia z wychowawcą
Wasielewska Katarzyna Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Watycha Mateusz Diagnozowanie pojazdów samochodowych 
Mechatronika pojazdów samochodowych 
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych  
Wesołowska Joanna Język angielski
Wilczek Barbara
Winiarski Jakub Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
Elektrotechnika i elektronika 
Podstawy elektrotechniki i elektroniki 
Pomiary elektryczne 
Użytkowanie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 
Zajęcia z wychowawcą
Wolski Tomasz Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Wójciak Agnieszka Język angielski
Zajęcia z wychowawcą
Wysocka Agnieszka Matematyka
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - ppp
Zajęcia z wychowawcą
Zasadni Zbigniew Elektrotechnika i elektronika 
Instalacje elektryczne 
Nauka jazdy kat. B - praktyka
Podstawy elektrotechniki i mechatroniki 
Podstawy energetyki 
Pomiary elektryczne i elektroniczne 
Pomiary elektryczne 
Pracownia podstaw energetyki 
Zajęcia z wychowawcą
Zawistowska-Grzybek Małgorzata Matematyka
Ziarko Edyta Pedagog specjalny
Rewalidacja
Zajęcia z wychowawcą
Zientara Jacek Metrologia i pomiary w OZE 
Montaż i uruchamianie urządzeń i systemów OZE 
Podstawy AutoCAD w architekturze krajobrazu 
Rysunek techniczny 
Wykonywanie robót murarskich 
Wykonywanie robót tynkarskich  
Zientara Paweł Organizacja i prowadzenie procesów produkcji 
Pracownia rysunku technicznego zawodowego 
Rysunek techniczny 
zniżka obowiązkowego wymiaru godzin
Zych-Żmuda Agnieszka
   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl