Do matury zostało jedyne:)

   
   
Nauczyciel Realizowane przedmioty
Andrasiak Mateusz Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
Arendarczyk Małgorzata Biblioteka
Bachula Mirosław Ćwiczenia geodezyjne
Bednarczyk Marcin Język angielski
Zajęcia z wychowawcą
Behounek Zbigniew Wychowanie fizyczne
Bigos Bartłomiej Fizyka
Informatyka
Zajęcia z wychowawcą
Bigos Kinga Matematyka
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - ppp
Bochnak Wojciech Konfiguracja systemów komutacyjnych
Konfiguracja urządzeń sieciowych
Kszt. zaw. elektr. - godz. dyr.
Maszyny elektryczne
Podstawy komutacji cyfrowej
Rysunek techniczny
Sieci komputerowe
Zajęcia z wychowawcą
Buczek Barbara  
Budzyk Krzysztof Instalacje elektryczne
Kszt. zaw. elektr. - godz. dyr.
Maszyny elektryczne
Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Zajęcia z wychowawcą
Ceglarz Paweł Bezpieczeństwo i higiena pracy
Kszt. zaw. mech. - godz. dyr.
Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego
Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych
Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami
Przepisy ruchu drogowego kategorii T
Silniki pojazdów samochodowych
Chlebek Stanisław Język angielski
Rewalidacja
Zajęcia z wychowawcą
Chmiel Wioleta Informatyka
Matematyka
Chorąży Lesław Kszt. zaw. mech. - godz. dyr.
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
Praktyka zawodowa
Procesy produkcji
Techniki wytwarzania
Zajęcia z wychowawcą
Chuchmacz Mirosław Matematyka
Cichorski Łukasz Język angielski
Zajęcia z wychowawcą
Cypara Szczepan Edukacja dla bezpieczeństwa
Historia
Historia i społeczeństwo
Zajęcia z wychowawcą
Czechowska Ewa Podstawy konstrukcji budowlanych
Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
Technologia robót murarsko-tynkarskich
zajęcia rozwijające uzdolnienia - ppp
Zajęcia z wychowawcą
Domin Aleksandra Język angielski
Zajęcia z wychowawcą
Domin Katarzyna Język polski
Wiedza o społeczeństwie
Zajęcia z wychowawcą
Domin Michał Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Drążek Dariusz Montaż i obsługa maszyn elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Drobny Paulina Fizyka
Matematyka
Rewalidacja
Zajęcia z wychowawcą
Dziubek Anna Biblioteka
Dzwolak-Grubarek Monika Biblioteka
Wiedza o kulturze
Fudali Agnieszka Obiekty małej architektury krajobrazu
Podstawy architektury krajobrazu
Posługiwanie się dokumentacją budowlaną
Projekty obiektów architektury krajobrazu
Rysunek techniczny
Zajęcia z wychowawcą
Gal Bartłomiej Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Gałecki Tomasz Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie
Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Kosztorysowanie w budownictwie
Podstawy budownictwa
Gał-Zagórska Katarzyna  
Garalowski Rafał Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych
Silniki pojazdów samochodowych
Zajęcia z wychowawcą
Gaździk Szymon Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
Gocał Anna Język angielski
Zajęcia z wychowawcą
Gołuchowski Marek  
Gruchacz Mateusz Prace w obiektach architektury krajobrazu
Gruszka Alicja Język polski
Rewalidacja
Gruszka Ryszard Elektrotechnika i elektronika
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Hebda Jan Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Horoszko Andrzej Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych
zajęcia rozwijające uzdolnienia - ppp
Zajęcia z wychowawcą
Horoszko Janusz Historia
Historia i społeczeństwo
Podstawy przedsiębiorczości
Zajęcia z wychowawcą
Iżyk Łukasz Pedagog
Jabłoński Jakub Montaż i obsługa maszyn elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż urządzeń i instalacji automatyki
Jachymiak Monika Geografia
Zajęcia z wychowawcą
Jamrych Magdalena Język angielski
Język obcy w architekturze krajobrazu
Język obcy w geodezji
Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym
Język obcy zawodowy
Język obcy zawodowy w budownictwie
Rewalidacja
Zajęcia z wychowawcą
Janasz Marek  
Jasionek Andrzej Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
Silniki pojazdów samochodowych
Jaskowiak Andrzej Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż urządzeń i instalacji automatyki
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
Jędrzejowska Magdalena Język polski
Zajęcia z wychowawcą
Jodłowski Krzysztof Montaż i obsługa maszyn elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Józefek Piotr Technologia robót murarsko-tynkarskich
Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Zajęcia z wychowawcą
Jurkowski Szymon Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
Zajęcia z wychowawcą
Kabała Tomasz Ćwiczenia geodezyjne
Geodezja inżynieryjna
Geodezja ogólna
Geomatyka
Zajęcia z wychowawcą
Kaczmarczyk Krystyna Biologia
Chemia
Zajęcia z wychowawcą
Kalata Bogusław Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Kędzior Tomasz Edukacja dla bezpieczeństwa
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Kępa Przemysław Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Klag Marta Prace w obiektach architektury krajobrazu
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
Zajęcia z wychowawcą
Klag Wiesław Wychowanie fizyczne
Klempka Marta  
Knapczyk Joanna Fizyka
Matematyka
Zajęcia z wychowawcą
Kogut Małgorzata Język polski
Zajęcia z wychowawcą
Konopka Anna Matematyka
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - ppp
Zajęcia z wychowawcą
Koperska Barbara Język niemiecki
Język obcy zaw. - godz. dyr.
Zajęcia z wychowawcą
Kowalczyk Krzysztof Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Montaż i obsługa urządzeń elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Kowalczyk Krzysztof-wicedyrektor Religia / Etyka
Zajęcia z wychowawcą
Kozieł Katarzyna Matematyka
Zajęcia z wychowawcą
Kumela Artur Bezpieczeństwo i higiena pracy
Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych
Podstawy konstrukcji maszyn
Podstawy technik wytwarzania
Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
Zajęcia z wychowawcą
Kuśnierz Monika Matematyka
Rewalidacja
Zajęcia z wychowawcą
Leśnicka Magdalena Dokumentacja katastralna
Geodezja ogólna
Geomatyka
Kataster i gospodarka nieruchomościami
Prace obliczeniowe i kartograficzne
Prawo w geodezji
Rysunek geodezyjny
Zajęcia z wychowawcą
Liszka Piotr Religia / Etyka
Łojas Kacper Wychowanie fizyczne
Łysek Piotr Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
Majda Mirosław Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Montaż i obsługa maszyn elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Majewski Krzysztof Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Marek Stanisław Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
Marszałek Magdalena Język angielski
Zajęcia z wychowawcą
Micherdziński Marek Religia / Etyka
Misiur Renata Język polski
zajęcia specjalistyczne - korekcyjno-kompensacyjne - ppp
Zajęcia z wychowawcą
Misiur Tomasz Kszt. zaw. elektr. - godz. dyr.
Pomiary elektryczne i elektroniczne
Urządzenia elektryczne
Zajęcia z wychowawcą
Morawska Monika Podstawy przedsiębiorczości
Mrózek Grzegorz Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Mrugała Jakub Religia / Etyka
Zajęcia z wychowawcą
Mrugała Krzysztof Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Nawara Anna Plastyka
Niemczyk Wojciech Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Nowak Adam Język polski
Zajęcia z wychowawcą
Nowak Anna Język polski
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - ppp
Zajęcia z wychowawcą
Piątek Edyta Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dokumentacja budowlana
Posługiwanie się dokumentacją budowlaną
Rysunek techniczny
Zajęcia z wychowawcą
Pietrzak Dawid Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Pióro Agnieszka Dokumentacja budowlana
Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie
Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Posługiwanie się dokumentacją budowlaną
Rysunek techniczny
Zajęcia z wychowawcą
Ruchała Tomasz Geografia
Religia / Etyka
Zajęcia z wychowawcą
Sabała-Sroka Edyta Język polski
Zajęcia z wychowawcą
Sawina Zdzisława Chemia
Zajęcia z wychowawcą
Sięka Andrzej Język niemiecki
Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym
Język obcy zawodowy
Język obcy zaw. - godz. dyr.
Sikora Jakub Informatyka
Konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych
Montaż i użytkowanie systemów transmisji danych
Sieci komputerowe
Systemy i sieci transmisyjne
Systemy komputerowe
Systemy komputerowe
Systemy transmisji danych
Zajęcia z wychowawcą
Skalski Szymon Informatyka
Język angielski
Skuta Andrzej Wychowanie fizyczne
Słaboń Katarzyna Ochrona roślin w architekturze krajobrazu
Prace w obiektach architektury krajobrazu
Projekty obiektów architektury krajobrazu
Zajęcia z wychowawcą
Słowik Grzegorz Informatyka
Smosna Katarzyna Matematyka
Zajęcia z wychowawcą
Soliwoda Jan Język angielski
Język obcy w branży mechanicznej
Język obcy zawodowy
Język obcy zawodowy w budownictwie
Sproch Piotr Działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza w branży teleinformatycznej
Działalność gospodarcza w budownictwie
Działalność gospodarcza w geodezji
Historia
Historia i społeczeństwo
obowiązki nauczyciela doradcy zawodowego
Podstawy działalności gospodarczej
Podstawy przedsiębiorczości
Zajęcia z wychowawcą
Sproch Renata Język polski
Rewalidacja
Stanek Alicja Język angielski
Zajęcia z wychowawcą
Stanek Marek Historia
Historia i społeczeństwo
obowiązki nauczyciela doradcy zawodowego
Zajęcia z wychowawcą
Stanek Wojciech Język angielski
Starmach Grzegorz Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Podstawy budownictwa
Podstawy konstrukcji budowlanych
Zajęcia z wychowawcą
Stolarz Monika  
Stopiak Piotr Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Szałwia Krzysztof Elektrotechnika i elektronika
Pomiary elektryczne i elektroniczne
Pracownia pomiarów przemysłowych
Przyrządy i metody pomiarowe
Rysunek techniczny
Technika cyfrowa
Zajęcia z wychowawcą
Szarkowicz Magdalena Historia
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Szymusiak Agnieszka Biologia
Zajęcia z wychowawcą
Szymusiak Paweł Automatyka przemysłowa
Elektronika
Elektrotechnika i elektronika
Podstawy automatyki
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Pracownia urządzeń i układów automatyki
Rysunek techniczny
Zajęcia z wychowawcą
Śmiałkowska Anna Działalność gospodarcza
Działalność gospodarcza w branży elektrycznej
Działalność gospodarcza w budownictwie
Podstawy działalności gospodarczej
Podstawy przedsiębiorczości
Zajęcia z wychowawcą
Śmiałkowski Michał Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Tokarczyk Wiesław Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych
Praktyka zawodowa
Procesy produkcji
Techniki wytwarzania
Tokarski Dawid Język niemiecki
Język obcy zaw. - godz. dyr.
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Trojan Krzysztof Administracja sieciowymi systemami komputerowymi
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
Informatyka
Instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych i urządzeń sieci lokalnych
Sieci komputerowe
Systemy komutacyjne
Wykonanie lokalnej sieci komputerowej na podstawie projektu
Zajęcia z wychowawcą
Wagner-Podlipni Joanna Język niemiecki
Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym
Język obcy zawodowy
Język obcy zaw. - godz. dyr.
Zajęcia z wychowawcą
Wasielewska Katarzyna Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
Watycha Mateusz Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Montaż urządzeń i instalacji automatyki
Naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Wilczek Barbara Pedagog
Psycholog
Winiarski Jakub Elektrotechnika i elektronika
Elektrotechnika
Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Pomiary elektryczne i elektroniczne
Rysunek techniczny
Zajęcia z wychowawcą
Wolski Tomasz Wychowanie fizyczne
Wójciak Agnieszka Język angielski
Wysocka Agnieszka  
Zasadni Zbigniew Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Montaż i obsługa urządzeń elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż urządzeń i instalacji automatyki
Zawistowska-Grzybek Małgorzata Matematyka
Ziarko Edyta Pedagog
Ziemka Wiktor Język niemiecki
Język obcy zaw. - godz. dyr.
Zientara Jacek Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Zientara Paweł Organizacja procesów produkcji
Podstawy konstrukcji maszyn
Rysunek techniczny
Technologia mechaniczna
Zych-Żmuda Agnieszka  
   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl