teams

   
   
   

Biblioteka szkolna


Bibliotekbiblioteka akedemickaa funkcjonuje od początku istnienia szkoły. Od tej pory pracowało tu wielu bibliotekarzy, m.in. Maria Jagła, Maria Szal, Maria Bigos, Barbara Hnatik. Kilkakrotnie zmieniany był też lokal.

Od września 2007 r. nasza biblioteka przekształciła się w Szkolne Centrum Biblioteczno-Informacyjne. W roku 2010 zmieniliśmy lokal, dzięki czemu zyskaliśmy dwa nowe pomieszczenia. Mamy teraz przestronną wypożyczalnię połączoną z czytelnią i pracownią medialną oraz dwa pomieszczenia magazynowe. Dużą popularnością cieszy się czytelnia medialna, gdzie uczniowie mają do dyspozycji komputery z dostępem do Internetu. Oprócz naszych bogatych zbiorów uczniowie mogą więc korzystać z ogromnej ilości informacji znajdujących się w sieci. Szkolne Centrum Biblioteczno-Informacyjne jest interdyscyplinarną pracownią szkolną. Wspiera i ułatwia realizowanie programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Z materiałów korzystają nasi uczniowie, nauczyciele, pracownicy i ich rodziny.

Księgozbiór biblioteki liczy 16 994 woluminy. W bibliotece gromadzone są zbiory audiowizualne, jak również bieżące i archiwalne czasopisma tj.

  • „Biblioteka w Szkole”
  • „Emocje”
  • „Auto Expert”
  • „Bosch Autospec”
  • „Młody Technik”
 

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piatek

bibliotekarz

mgr Anna Dziubek

7.30 – 9.10

10.50 - 14.10

7.30 – 15.00

7.30 – 14.00

7.30 – 14.00

7.30 – 13.00

bibliotekarz

mgr Małgorzata Arendarczyk

7.00 – 14.00

8.00 – 13.40

7.00 – 9.30

7.00 – 15.20

7.00 – 14.30

bibliotekarz

mgr Marta Chomańska

12.20 – 17.00

7.00 – 17.00

7.00 – 17.00

13.50 – 17.00

13.50 – 17.00

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl