Do matury zostało jedyne:)

   
   
   

 Kalendarz wydarzeń szkolnych 2019-2020

 I półrocze

Data

Działanie

02.09.2019          

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

09.2019-06.2020

Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości: realizacja projektów w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej: Język niemiecki i przedsiębiorczość: rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu

09.2019-06.2020

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym: realizacja programu Modernizacja Kształcenia Zawodowego II (obszar budownictwo oraz mechaniczno-mechatroniczny)

09.2019-06.2020

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym: realizacja projektu Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i elektrycznej

09.2019-06.2020

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym: realizacja edukacyjnego programu architektonicznego „Kształtowanie przestrzeni”

09.2019-06.2020

 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów: realizacja programu Cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

09.2019-06.2020

Profilaktyka uzależnień: realizacja programu profilaktycznego „Wybierz życie – Pierwszy krok”

09.2019-06.2020

Profilaktyka uzależnień: realizacja programu profilaktycznego „Szkoła pozytywnego myślenia”

09.2019-06.2020

Profilaktyka uzależnień: Program Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego

09.2019-06.2020

Profilaktyka uzależnień: ogólnopolski projekt profilaktyczny „Znajdź pomysł na siebie”

09.2019-06.2020

Profilaktyka uzależnień: program „W stronę dojrzałości”

09.2019-06.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw patriotycznych: realizacja Marszałkowskiego programu budowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej

09.2019-06.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: projekt Młodzi głosują

09.2019-06.2020

Rozwijanie przedsiębiorczości: Pomysł na biznes- cykl spotkań z pracodawcami

09.2019-06.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: realizacja projektu „Lekcje z ZUSem”

09.2019-06.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: realizacja projektu „Kultura bezpieczeństwa”

09.2019-06.2020

Wychowanie do wartości- kształtowanie postaw obywatelskich: działalność Szkolnego Koła Wolontariatu

09.2019-06.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych: działalność koła strzeleckiego

09.2019-06.2020

Rozwijanie kreatywności: działalność szkolnego koła szachowego

09.2019-06.2020

Rozwijanie kompetencji matematycznych: działalność koła matematycznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych

09.2019

Profilaktyka uzależnień: Akcja ,,No promil- No problem”

09.09.2019

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych: Narodowe Czytanie – Nowele polskie

09.2019

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: udział w akcji „Sprzątamy miasto”

20.09.2019

Wychowanie do wartości- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych: Dzień Patrona Szkoły

09.09-27.09.2019

Kiermasz podręczników

09.2019

Szkolenie dla uczniów klas 4 dotyczące egzaminu maturalnego

04.10.2019

Rozwijanie kreatywności uczniów: Europejski Dzień Języków- przegląd piosenki obcojęzycznej

10.10-17.10.2019

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów i kreatywności: realizacja projektu „Międzynarodowy tydzień matematyki”

18.10.-23.10.2019

Współpraca zagraniczna PNWM – wymiana uczniowska z Josef Durler Schule z Rastatt

11.10.2019

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

16.10.2019

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: wybory do SU

10.2019

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: udział w  VII Dniu Misyjnym 

31.10.2019

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw patriotycznych: Apel Pamięci

11.2019

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej na temat handlu ludźmi

08.11.2019

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw patriotycznych: Narodowe Święto Niepodległości - uroczysta akademia patriotyczna

12.11.2019

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw patriotycznych: II edycja konkursu recytatorskiego „Strofy o Polsce”

1-19.11.2019

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: Kampania 19 dni przeciwko przemocy

11.2019

Próbny egzamin maturalny

11.2019

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: szkolny konkurs wiedzy o ubezpieczeniach społecznych

11.2019

Wychowanie do wartości- kształtowanie postaw obywatelskich: spotkania uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami Policji nt. konsekwencji łamania prawa przez nieletnich

11.2019

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, kompetencji matematycznych: udział w Weekendowych Warsztatach Naukowych w ramach MCHE

12.2019

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Nowotarski Alarm Smogowy nt. zanieczyszczenia powietrza

06.12.2019

Mikołajki w szkole

06.12. 2019

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: Wolontariat - wizyta św. Mikołaja w przedszkolu, w OSW, podczas zawodów dla szkół podstawowych

20.12.2019

Rozwijanie kreatywności: koncert kolęd karaoke

23.12.2019 – 31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

10.01.2020

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

01.2020

Rozwijanie przedsiębiorczości: zajęcia z przedstawicielami banków

27.01.2020-07.02.2020

Ferie zimowe

 

II półrocze

02.2020

Studniówka

18.02.2020

Rozwijanie kreatywności, kształtowanie postaw obywatelskich: konkurs „Savoir-vivre”

27.02.2020

Rozwijanie kompetencji cyfrowych: Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

02.03.2020

Wychowanie do wartości- kształtowanie postaw patriotycznych: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – prelekcja pracownika IPN-u

03-04.2020

Promocja szkoły w gimnazjach na terenie Podhala

03.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: Wiosenna akcja Honorowego Krwiodawstwa w ZSTiP

26.03.2020

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów i kreatywności i przedsiębiorczości: Festiwal Nauki

27.03.2020

Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości: Dzień Otwarty ZSTiP

03.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: prelekcja „Niewidomi niepełnosprawni nie gryzą”

04.2020

Wychowanie do wartości- kształtowanie postaw obywatelskich: Akcje #KOMÓRKOMANIA oraz „Drugie życie”

04.2020

Rozwijanie przedsiębiorczości: lekcje z edukacji konsumenckiej z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

9.04-14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

17.04.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych: pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

24.04.2020

Zakończenie roku w klasach IV - pożegnanie absolwentów technikum

05.2020

Egzamin maturalny

05.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw patriotycznych: udział w obchodach 40 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych (Bieg Szlakiem Kurierów Tatrzańskich)

05.2020

Rozwijanie przedsiębiorczości: lekcje europejskie z pracownikami Punktu Informacji o Funduszach Europejskich FEM

21.05.2020

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów: II Konkurs Wiedzy Technicznej dla uczniów szkół podstawowych

27.05.2020

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów: Nowotarski Konkurs Matematyczny dla uczniów Branżowej Szkoły I st.

06.2020

Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

26.06.2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

06.2020

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, kompetencji matematycznych: Obozy naukowe w ramach MCHE oraz MKZ

07.2020

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym: realizacja staży zawodowych w ramach CKZ

27.06.2020 – 31.08.2020

Ferie letnie

20.08.2020

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

24.08.-26.08.2020

Egzaminy poprawkowe


Kalendarz będzie poddawany systematycznym modyfikacjom.

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl