teams

   

Countdown Aholic  

Do matury zostało:

   
   
   

 Kalendarz wydarzeń szkolnych 2020-2021

 I półrocze

 

Lp.

Data

Działanie

1.       

01.09.2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2.       

09.2020-06.2021

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.  Rozwijanie samodzielności, innowacyjności uczniów:  realizacja projektów w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej: Rozwój kompetencji kluczowych uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu w obszarze INFORMATYKI

3.       

09.2020-06.2021

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.  Rozwijanie samodzielności, innowacyjności uczniów:  realizacja programu Modernizacja Kształcenia Zawodowego II (obszar budownictwo oraz mechaniczno-mechatroniczny)

4.       

09.2020-06.2021

Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym: realizacja projektu Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i elektrycznej

5.       

09.2020-06.2021

Rozwijanie kreatywności uczniów: realizacja edukacyjnego programu architektonicznego „Kształtowanie przestrzeni”

6.       

09.2020-06.2021

 Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych: realizacja programu Cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa

7.       

09.2020-06.2021

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych: realizacja programu profilaktycznego „Wybierz życie – Pierwszy krok”

8.       

09.2020-06.2021

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych: realizacja programu profilaktycznego „Szkoła pozytywnego myślenia”

9.       

09.2020-06.2021

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych: Program Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego

10.   

09.2020-06.2021

Program „W stronę dojrzałości”

11.   

09.2020-06.2021

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów: Pomysł na biznes- cykl spotkań z pracodawcami

12.   

09.2020-06.2021

Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych: realizacja projektu „Lekcje z ZUSem”

13.   

09.2020-06.2021

Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych: realizacja projektu „Kultura bezpieczeństwa”

14.   

09.2020-06.2021

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych: działalność Szkolnego Koła Wolontariatu

15.   

09.2020-06.2021

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych: działalność koła strzeleckiego

16.   

09.2020-06.2021

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów: działalność szkolnego koła szachowego

17.   

09.2020-06.2021

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów: działalność koła matematycznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych

18.   

09.09.2020

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych: Narodowe Czytanie – Balladyna

19.   

09.2020

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych: udział w akcji „Sprzątamy miasto”

20.   

02.09-18.09.2020

Kiermasz podręczników

21.   

09.2019

Szkolenie dla uczniów klas 4 dotyczące egzaminu maturalnego

22.   

04.10.2019

Rozwijanie kreatywności uczniów: Europejski Dzień Języków

23.   

11.10.2019

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych: Dzień Edukacji Narodowej

24.   

16.10.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: wybory do SU

25.   

10.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: udział w  VIII Dniu Misyjnym 

26.   

31.10.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw patriotycznych: Apel Pamięci

27.   

11.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: spotkanie z funkcjonariuszem Straży Granicznej na temat handlu ludźmi

28.   

10.11.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw patriotycznych: Narodowe Święto Niepodległości

29.   

12.11.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw patriotycznych: II I edycja konkursu recytatorskiego „Strofy o Polsce”

30.   

11.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: Kampania 19 dni przeciwko przemocy

31.   

11.2020

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia: próbny egzamin maturalny

32.   

11.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: szkolny konkurs wiedzy o ubezpieczeniach społecznych

33.   

11.2020

Wychowanie do wartości- kształtowanie postaw obywatelskich: spotkania uczniów klas pierwszych z funkcjonariuszami Policji nt. konsekwencji łamania prawa przez nieletnich

34.   

11.2020

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, kompetencji matematycznych: udział w Weekendowych Warsztatach Naukowych w ramach MCHE

35.   

12.2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia Nowotarski Alarm Smogowy nt. zanieczyszczenia powietrza

36.   

07.12.2020

Mikołajki w szkole

37.   

07.12. 2020

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: Wolontariat - wizyta św. Mikołaja w przedszkolu, w OSW, podczas zawodów dla szkół podstawowych

38.   

22.12.2020

Rozwijanie kreatywności: świąteczny koncert kolęd karaoke

39.   

23.12.2020 – 31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

40.   

10.01.2021

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

41.   

01.2021

Rozwijanie kreatywności,  przedsiębiorczości: zajęcia z przedstawicielami banków

42.   

15.02.2021-28.02.2021

Ferie zimowe

 II półrocze

 

1.       

02.2021

Studniówka

2.       

29.02.2021

Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych: konkurs „Savoir-vivre”

3.       

11.03.2021

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych: Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego

4.       

01.03.2021

Wychowanie do wartości- kształtowanie postaw patriotycznych: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – prelekcja pracownika IPN-u

5.       

03-04.2021

Promocja szkoły w gimnazjach na terenie Podhala

6.       

03.2021

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: Wiosenna akcja Honorowego Krwiodawstwa w ZSTiP

7.       

14.03.2021

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów: Międzynarodowy Dzień Matematyki

8.       

25.03.2021

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów i kreatywności i przedsiębiorczości: Festiwal Nauki

9.       

26.03.2021

Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości: Dzień Otwarty ZSTiP

10.   

03.2021

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich: prelekcja „Niewidomi niepełnosprawni nie gryzą”

11.   

04.2021

Wychowanie do wartości- kształtowanie postaw obywatelskich: Akcje #KOMÓRKOMANIA oraz „Drugie życie”

12.   

04.2021

Rozwijanie przedsiębiorczości: lekcje z edukacji konsumenckiej z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

13.   

1.04-06.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

14.   

28.04.2021

Wychowanie do wartości - kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych: pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

15.   

30.04.2021

Zakończenie roku w klasach IV - pożegnanie absolwentów technikum

16.   

05.2021

Egzamin maturalny poprawkowym zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

17.   

11.05.2021

Wychowanie do wartości- kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych: Dzień Patrona Szkoły

18.   

05.2021

Wychowanie do wartości- kształtowanie postaw obywatelskich lekcje europejskie z pracownikami Punktu Informacji o Funduszach Europejskich FEM

19.   

05.2021

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów: II Konkurs Wiedzy Technicznej dla uczniów szkół podstawowych

20.   

05.2021

Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów: Nowotarski Konkurs Matematyczny dla uczniów Branżowej Szkoły I st.

21.   

06.2021

Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

22.   

25.06.2021

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

23.   

06.2020

Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, kompetencji matematycznych: Obozy naukowe w ramach MCHE oraz MKZ

24.   

07.2021

Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym: realizacja staży zawodowych w ramach CKZ

25.   

26.06.2021 – 31.08.2021

Ferie letnie

26.   

08.2021

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE

27.   

25.08.- 27.08.2021

Egzaminy poprawkowe


Kalendarz będzie poddawany systematycznym modyfikacjom.

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl