Zadania pedagoga szkolnego

pedagogPodstawową rolą pedagoga szkolnego jest przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary dzialania pedagoga szkolnego obejmuja w zasadzie wszystkie plaszczyzny szkolnego zycia.

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napiec psychicznych nawarstwiajacych sie na tle niepowodzen szkolnych
 • udziela uczniom porad w rozwiazywaniu trudnosci powstajacych na tle konfliktów rodzinnych
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadjacym trudnosci w kontaktach rówiesniczych i srodowiskowych
 • przeciwdziala skrajnym formom niedostosowania spolecznego mlodziezy
 • rozpoznaje warunki zycia i nauki uczniów sprawiajacych trudnosci w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • udziela uczniom pomocy w prawidlowym wyborze zawodu i kierunku dalszego ksztalcenia
 • udziela wychowawcom i nauczycielom pomocy w ich pracy z uczniami sprawiajacymi trudnosci wychowawcze i dydaktyczne
 • organizuje opieke i pomoc materialna uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowujacym sie w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej
 • organizuje opieke i pomoc materialna uczniom wychowujacym sie w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej
 • prowadzi zajecia profilaktyczne dla mlodziezy

Zwróć się do pedagagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej
 4. Masz problemy i nie wiesz jak go rozwiązać
 5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

 

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl