teams

   

Countdown Aholic  

Do matury zostało:

   
   
   

Drodzy Uczniowie naszej szkoły!

    Jest mi miło zawitać na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznychpsychologgabinet i Placówek w Nowym Targu i zachęcić do korzystania z mojego wsparcia na terenie szkoły.

Jakimi metodami posługuje się psycholog?

słucha, obserwuje, prowadzi rozmowę;

Psycholog szkolny:

 • prowadzi badania psychologiczne (test, kwestionariusz);
 • uświadamia mechanizmy działania, podpowiada jak można lub jak należy coś zmienić, ale NIE ZMIENIA nikogo (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się do psychologa);
 • nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy;

UWAGA!! Psychologa szkolnego obowiązuje tajemnica zawodowa! Zatem zapraszam wszystkich zainteresowanych...

Gdzie?

Gabinet psychologa szkolnego znajduje się na pierwszym piętrze "starej szkoły" – pokój 219, godziny pracy znajdziesz na stronie szkoły w zakładce psycholog.

Poniżej przedstawiam zakres indywidualnej pomocy psychologicznej. Jeśli Twoja odpowiedź na którekolwiek z poniższych pytań brzmi TAK, zapraszam do gabinetu, który otwarty jest dla każdego ucznia.

 1. Czy mam problemy z rówieśnikami?
 • moje kontakty towarzyskie mnie nie satysfakcjonują,
 • klasa ma nadmierne oczekiwania wobec mojej osoby,
 • często bywam kozłem ofiarnym,
 • popadam w liczne konflikty z innymi uczniami,
 • bywam ofiarą agresji słownej i fizycznej,
 • doskwiera mi samotność w grupie,
 • nie wiem jak pomóc komuś, kto tej pomocy potrzebuje, 
 1. Czy sytuacja szkolna/lekcyjna/domowa mnie stresuje?
 • miewam kłopoty ze snem,
 • objadam się/ nie dojadam,
 • mam zaburzoną uwagę i koncentrację, nie potrafię się skupić na nauce,
 • unikam szkoły, wagaruję,
 • boję się sprawdzianu, odpowiedzi,
 • unikam określonych przedmiotów, nauczycieli,
 1. Czy mam problemy natury emocjonalnej?
 • często bez przyczyny jestem smutny, zdołowany,
 • nie panuję nad emocjami, łatwo wybucham,
 • na sytuacje trudne reaguję wybuchem śmiechu, maskuję swoje uczucia,
 1. Czy miewam konflikty z rodzicami/opiekunami?
 • myślę, że nie mogę na nich liczyć, są mało wyrozumiali,
 • nie interesują się moją osobą, potrafią tylko wymagać,
 • nie okazują mi swoich uczuć,
 • nie poświęcają mi tyle uwagi ile bym oczekiwał/ła
 1. Czy chcę rozwijać swój potencjał osobisty, żyć pełnią JA?
 • chcę porozmawiać o moich sukcesach, pragnieniach, planach,
 • jestem zainteresowany/na rozwojem własnego potencjału (intelektualnego, społecznego, osobowości),
 1. Czy stosuje używki (papierosy, alkohol, narkotyki)?
 2. Czy nadmiernie przesiaduję przed ekranem TV, komputera?
 3. Czy miewam myśli samobójcze, okaleczam się?
 4. Czy inni ludzie zwracają mi uwagę, że coś ze mną „nie tak”?
 5. Czy czasem mam wrażenie, że moje życie nie jest pełne, że urodziłem/łam się w nieodpowiednim momencie?
 6. Czy po prostu chcę porozmawiać, poradzić się?

 

ZAPRASZAM :)

psycholog

mgr Barbara Wilczek

 

 

 

 

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl