teams

   
   
   

logockz

W latach 2017 – 2021 nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektów pod nazwą „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim” oraz „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 Dokumenty dla wykonawcy

1. Informacja do faktury
2. Protokół odbioru do faktury rachunku
3. Potwierdzenie odbycia badania lekarskiego
4. Dziennik zajęć
5. Listy obecności
6. Informacja dokument z egzaminu
7. Wzór-zaświadczenia
8. Potwierdzenie odbioru zaświadczeń
9. Potwierdzenie odbioru uprawnień
10. Potwierdzenie odbioru materiałów szkoleniowych
11. Harmonogram
12. Karta wyjazdu
13. Zgoda Dyrektora na opiekuna
14. Oznaczenie sali

Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów

1. Zgoda na udział w projekcie
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Deklaracja uczestnictwa+oświadczenia

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl