teams

   
   
   

IV edycja szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych
z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w dydaktyce.
 

 

Szkolenia są dedykowane do całej Kadry Pedagogicznej, niezależnie od zaangażowania w chmurę.  

Podczas szkolenia zapoznają się Państwo z nowoczesnymi tendencjami w dydaktyce.  

Koncentrujemy się na przybliżeniu wartościowych rozwiązań praktycznych, pomocnych podczas pracy zdalnej z uczniami.  

Szkolenie obejmuje 26h i odbywa się zdalnie. Serdecznie zapraszamy!  

Szkolenie realizowane jest w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II.  

W załączeniu przesyłamy Państwu dokumenty rekrutacyjne związane z realizacją szkoleń. Dokumenty zostały opracowane we współpracy z Liderem Projektu – Departamentem Edukacji UMWM.  

 

W załączeniu :  

1. Regulamin rekrutacji (wersja podstawowa – podane w nim terminy związane z rekrutacją nie są obowiązujące.

Wykaz bieżących terminów przedstawia załącznik „PROCEDURY ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ NA SZKOLENIE Z WYKORZYSTANIA TIK W DYDAKTYCE_2020.11.09”

2. Procedury związane z rekrutacją na szkolenie z wykorzystania TIK w dydaktyce 

Dokument obejmuje zestawienie najważniejszych terminów i procedur obowiązujących w rekrutacji uzupełniającej.  

3. Załącznik nr 1 – szczegółowy program szkolenia wraz z określonymi efektami uczenia się oraz harmonogram szkolenia.  

4. Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy:  

Stanowi on podstawę rekrutacji. Dokument wypełnienia i podpisuje nauczyciel (kandydat) zgłaszający chęć udziału w szkoleniu.  

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza oraz wskazanie aktywnego adresu e-mail, ponieważ całą korespondencja związana z szkoleniem będzie przesyłana na ten adres.  

Ponadto osoba uczestnicząca w rekrutacji podpisuje Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych znajdujące się na 3 stronie formularza.  

Należy zwrócić uwagę, aby każdy punkt był właściwie uzupełniony – na podstawie zebranych danych tworzone będą listy zakwalifikowanych.  

Wypełnione i podpisane skany formularzy (razem z oświadczeniami) powinny zostać wysłane z adresu mailowego wskazanego w formularzu zgłoszeniowym, na który później będziemy mogli przekazywać dalsze informacje dot. rekrutacji, zakwalifikowania i szkolenia (najlepiej z bezpośrednich skrzynek mailowych nauczycieli).  

Adres, na który należy wysłać skan formularza wraz z oświadczeniem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), w tytule wpisując Rekrutacja do IV edycji szkolenia nauczycieli cz. zawodowa” Ostateczny termin nadsyłania skanów formularzy zgłoszeniowych upływa 24 listopada.  

 5. Załączniki nr 3, 4, 5 oraz 6:  

Dokumenty, które zakwalifikowani uczestnicy przesyłają skanem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) najpóźniej do dnia 30 listopada, a następnie w oryginale do Organizatora rekrutacji (UP) do dnia2 grudnia.  

6. Załącznik nr 8:  

Oświadczenie, które zakwalifikowani uczestnicy przesyłają skanem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 30 listopada, a następnie w oryginale na adres: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Informatyki, ul. Kawiory 21; 30-055 Kraków, z dopiskiem „MChE” do dnia 2 grudnia.  

7. Załącznik nr 7, 9, 10, 11 to instrukcje dotyczące obsługi narzędzi wykorzystywanych podczas realizacji szkolenia: portal, Cisco Meeting App, MOODLE i WebexTeams  

 

Wszystkie dokumenty dostępne są też do pobrania na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieSzkolenie prowadzone będzie wg harmonogramu:  

1. październik-styczeń 2020 – Moduł I: „warsztatowa” część szkolenia realizowana za pośrednictwem platform edukacyjno-komunikacyjnych (Cisco Meeting App lub WebexTeams) – uczestnik weźmie udział w zajęciach w jednym dniu

 Terminy szkoleń:  

  • 05.12.2020 (sobota) 8:15 - 13:30  
  • 08.12.2020 (wtorek) 15:30 - 16:15  
  • 14.12.2020 (poniedziałek) 15:30 - 16:15  
  • 16.12.2020 (środa) 15:30 - 16:15  
  • 12.01.2021 (wtorek) 15:30 - 16:15  

2. styczeń - luty 2020 – Moduł II: na platformie MOODLE, on-line   

3. luty 2020 – ankieta końcowa i wydanie certyfikatów kończących szkolenie.   

 

Informacji udziela:

Justyna Dębska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

+48 12 662-63-92  /  +48 507 547 354

www.up.krakow.pl

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl