Ze względu na osobowość, Stanisława Staszica najtrafniej byłoby nazwać „Tytanem pracy”, którą zresztą sam uważał za źródło wszelkiego dobrobytu. Na przełomie XVIII i XIX wieku zapisał się wśród aktywnych postaci sceny politycznej, wraz z którymi głosił oświeceniowe poglądy oraz dążył do reform ustroju państwa. Propagował postęp, rozwój oświaty, bronił interesów najniższych klas społecznych. Spośród innych sobie podobnych wyróżniał się niesamowitym zmysłem obserwacji, racjonalnego myślenia, dochodzenia do cennych i naprawdę wielkich teorii. Nade wszystko był on jednak człowiekiem czynu, który nie poprzestając na planach wprowadzał je skutecznie w życie. Zawdzięczamy mu rozwój m.in. w dziedzinie przemysłu, szkolnictwa i geologii.
ZSTiP TPSS
© Copyright by Daniel - all rights reserved.