Egzaminy poprawkowe 2024

Instalacje elektryczne, maszyny elektryczne 23.08.2024 r. godz. 8.00 s.302, kl.: 1a, 1c, 2a, 2 e, 1bte/tg, 3a

Elektrotechnika i elektronika 23.08.2024 r. godz. 8.00 s.302, kl. 1ta/tt, 1e

Historia i teraźniejszość, historia, WOS 23.08.2024 r. godz. 8.00 s.114, kl. 1d, 1k, 1e, 1m,3b,3h,2f

Informatyka 23.08.2024 r. godz. 8.00 s.310, kl. 1c, 2 atps

Obsługa klientów 23.08.2024 r. godz. 8.30 s.223, kl. 1h

J. polski 23.08.2024 r. godz. 8.00 s.221, kl. 2h, 1bte/tg, 2 atps, 3tg, 4atb, 2l, 1btps, 1tak, 4tak, 4 te, 5btb, 2f, 1tuiseo/tm

J. polski 26.08.2024 r. godz. 8.00 s.216 kl. 1b, 1m, 1 atps, 1btb, 1l, 1ate, 5atps, 1d, 1ta/tt, 2 atb

Elektronika i elektrotechnika, urządzenia elektryczne, instalacje el. 26.08.2024 r. godz. 8.00 s.302 kl. 1c, 1e, 1 ate, 3a

Montaż, uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 26.08.2024 r. godz. 8.00 , CKZ kl. 1c

J. angielski, j. obcy zawodowy 26.08.2024 r. godz. 8.00 s.205 kl. 1h, 1m, 5ta/tt

Matematyka 27.08.2024 r. godz. 8.00 s.201 kl. 1a, 1d, 2c, 2g, 2h, 3atb, 4atps, 4btps/tm, 1f

Matematyka 27.08.2024 r. godz. 8.00 s.211 kl. 3tg, 4te, 5btb, 1btb, 1tuiseo/tm, 2atps, 2tg, 3btps/tm, 4tak, 5ta/tt, 5tg/tak

J. angielski 28.08.2024 r. godz. 7.30 s.115 kl; 2btb, 3btb, 3btps/tm, 2g, 1btps, 2atps

J. angielski, j. obcy zawodowy 28.08.2024 r. godz. 7.30 s.203 kl:1e, 1atps, 1btps, 2tak, 5tg/tak, 1bte/tg, 1tak, 2atb, 1h, 2k, 2atps, 3bte/tak, 4te

Fizyka 28.08.2024 r. godz. 7.30 s.224 kl: 1a, 1h, 1k, 1ta/tt, 1e, 1l

Geografia 28.08.2024 r. godz. 7.30 s.223 kl: 1m, 2l

Język angielski 27.08.2024 r. godz. 8.00 s.205 kl: 6aLOdD

Język angielski 27.08.2024 r. godz. 8.00 s.206 kl: 4LOdD

Język polski 28.08.2024 r. godz. 7.30 s.205 kl: 6aLOdD, 4LOdD

UWAGA:

  1. Zagadnienia do egzaminów poprawkowych do odebrania w sekretariacie od 21.06.2024 r.
  2. Na egzaminach obowiązuje strój apelowy.
  3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są realizowane w klasie programowo wyższej. Uczeń, który pragnie skorzystać z takiej możliwości składa wniosek do dnia 28.08.2024 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. Informacja o decyzji Rady Pedagogicznej będzie w sekretariacie szkoły 30.08.2024 r.
  4. Uczeń, który nie otrzymał promocji i chce powtarzać klasę musi złożyć wniosek o powtarzanie klasy w sekretariacie szkoły do 30.08.2024 r.