Centrum Kompetencji Zawodowych

logo CKZ, fundusze europejskie, powiat nowotarski, unia europejska, województwo małopolskie

W latach 2017 – 2021 nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektów pod nazwą „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej i górniczo-hutniczej w powiecie nowotarskim” oraz „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej w powiecie nowotarskim” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.