Rada Rodziców

√  Przewodniczący: Katarzyna Sral
√  Skarbnik – Małgorzata Jabłońska
√  Sekretarz – Jan Bigos
Konto Rady Rodziców:  BGŻ Nowy Targ: 21 2030 0045 1110 0000 0173 0110