Samorząd uczniowski

Piotr Pierwoła – przewodniczący SU

Magdalena Jurzec – I zastępca przewodniczącego SU
Michał Łaciak – II zastępca przewodniczącego SU

Członkowie:
Adrian Firek
Mariola Kowalik
Konrad Bańkosz
Bartosz Kanto