Terminy klasyfikacji

Klasyfikacja śródroczna
12/8/2023wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. V technikum
12/12/2023zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas V technikum
1/12/2024wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. I-IV technikum oraz kl. I-III BS oraz wystawienie ocen semestralnych w kl. II-IV LOdD
1/16/2024zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji kl. I-IV technikum i kl. I-III BS oraz II-IV LOdD
2/6/2024zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za 1 półrocze roku szkolnego 2023/2024
Klasyfikacja roczna
4/17/2024wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. V technikum i kl. IV LOdD
4/22/2024wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w  kl. V technikum i kl. IV LOdD
4/23/2024zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji kl. V technikum i kl. IV LOdD
4/26/2024zakończenie roku w kl. V technikum i kl. IV LOdD
6/12/2024wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. I-IV technikum oraz kl. I-III BS
6/17/2024wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. I-IV technikum oraz kl. I-III BS oraz wystawienie ocen semestralnych w kl. II-III LOdD
6/18/2024zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji kl. I-IV
technikum i kl.  I-III BS oraz kl. II-III LOdD
6/21/2024zakończenie roku szkolnego 2023/2024
8/26/2024zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za rok szkolny 2023/2024