Pedagog szkolny

Podstawową rolą pedagoga szkolnego jest przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napiec psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych
 • udziela uczniom porad w rozwiazywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
 • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych
 • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego
 • udziela uczniom pomocy w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia
 • udziela wychowawcom i nauczycielom pomocy w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne
 • organizuje opiekę i pomoc materialna uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej
 • organizuje opieke i pomoc materialna uczniom wychowujacym sie w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej
 • prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
 3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej
 4. Masz problemy i nie wiesz jak go rozwiązać
 5. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, bytowej
 6. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 7. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić