Poznaj polskie ślady w Europie

logo Polski ŁAD
logo projektu Poznaj Polskę
logotyp Ministra Edukacji i Nauki

Realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji I Nauki pn.
„POZNAJ POLSKIE ŚLADY W EUROPIE”

Zespół Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu bierze udział w przedsięwzięciu edukacyjnym Ministra Edukacji I Nauki pn. „POZNAJ POLSKIE ŚLADY W EUROPIE”.

Szkoła otrzymała środki finansowe na organizację 2 czterodniowych wycieczek na Litwę. Program wycieczek obejmuje w szczególności zwiedzanie Wilna i Kowna, ze szczególnym uwzględnieniem odkrywania śladów polskiej historii na Litwie. Uczestnicy wycieczek poznają zabytki polskiej kultury na terenie Europy i zaznajomią się z osiągnięciami naukowymi Polaków poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W wycieczkach zaplanowanych na wrzesień i październik 2023 r. weźmie udział 49 uczniów z Technikum oraz 49 uczniów z Branżowej Szkoły I st.

Dofinansowanie projektu wynosi: 120 000 zł.

Całkowita wartość projektu: 150 000 zł.

Szczegóły dotyczące rekrutacji uczestników wkrótce.