Regulamin wycieczek

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH i WYJŚĆ GRUPOWYCH
Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica
w Nowym Targu