Warunki przyjęć

Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu prowadzi nabór do:

Technikum kształcącego w zawodach:

Branżowej Szkoły I Stopnia:
z praktyką w szkole (Centrum Kształcenia Zawodowego) w zawodach:

z praktyką u pracodawcy (pracownicy młodociani):

Regulamin rekrutacji 2024/2025 wraz z harmonogramem

PREZENTACJA SZKOŁY 

https://online.anyflip.com/eobvx/owmb/mobile

Rekrutację elektroniczną poprowadzi:

logo firmy Vulcan, wybór ścieżki rekrutacyjnej do szkoły ponadpodstawowej i szkoły ponadgimnazjalnej