teams

   
   
   

TECHNIK TELEINFORMATYK


 

Obserwując rozwój technik informatycznych i telekomunikacyjnych w ostatnim dziesięcioleciu nie sposób nie zauważyć postępującego zbliżenia tych dziedzin. Wszechobecna informatyzacja systemów telekomunikacyjnych i stosowanie zaawansowanych technik telekomunikacyjnych w systemach informatycznych wymaga wykształcenia specjalistów posiadających specyficzną wiedzę z zakresu zastosowań telekomunikacji w informatyce jak również informatyki w telekomunikacji. Kierunek ten został stworzony z myślą o przygotowaniu takich właśnie specjalistów, łączących i umiejących w praktyce wykorzystać wiedzę z tych dwóch dziedzin.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: uruchamiania i utrzymania terminali i przyłączy abonenckich, projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, montowania i eksploatacji systemów transmisyjnych, instalowania i eksploatacji systemów komutacyjnych, administrowania sieciami teleinformatycznymi.

Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w firmach korzystających z informacji w formie elektronicznej, montujących i sprzedających komputery, systemy teleinformatyczne, firmach świadczących usługi teleinformatyczne, na stanowisku administratora sieci komputerowych, firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne, a także montujących oraz naprawiających telefony komórkowe.

 Film prezentujący zawód TECHNIKA TELEINFORMATYKA

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl