Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej


 

Terminarz klasyfikacji śródrocznej  i rocznej w roku szkolnym 2019/2020

 

Klasyfikacja śródroczna

11.12.2019

wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych kończących się po I półroczu w kl. IV technikum do godz. 17.00.

16.12.2019

wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych  w kl. IV technikum do godz. 17.00.

17.12.2019

zebranie rady pedagogicznej  uchwalającej wyniki klasyfikacji klas IV

20.01.2020

wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w  kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ1 do godz. 17.05.

21.01.2020

zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji I-III technikum i I-III BSZ  1

11.02.2020

zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za 1 półrocze roku szkolnego 2019/2020

Klasyfikacja roczna

15.04.2020

wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w kl. IV technikum do godz. 17.05.

21.04.2020

wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w kl. IV technikum do godz. 12.00

21.04.2020

zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas IV technikum

24.04.2020

zakończenie roku w klasach IV technikum

17.06.2020

wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ1 do godz. 17.05

23.06.2020

wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ1 do godz. 12.00

23.06.2020

zebranie rady pedagogicznej  uchwalającej wyniki klasyfikacji kl. I-III

technikum oraz kl.  I-III BSZ 1

26.06.2020

zakończenie roku szkolnego 2019/2020

28.08.2020

zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za rok szkolny 2019/2020


 
 

 

 

 

 

 

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl