teams

   
   
   

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej


 

Terminarz klasyfikacji śródrocznej  i rocznej w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasyfikacja śródroczna

15.12.2021

wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych kończących się po I półroczu w kl. IV technikum

20.12.2021

wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. IV technikum

21.12.2021

zebranie rady pedagogicznej  uchwalającej wyniki klasyfikacji klas IV

07.01.2022

wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w  kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ

11.01.2022

zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji I-III technikum i I-III BSZ

01.02.2022

zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za 1 półrocze roku szkolnego 2021/2022

Klasyfikacja roczna

20.04.2022

wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. IV

25.04.2022

wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. IV technikum

26.04.2022

zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas IV technikum

29.04.2022

zakończenie roku w klasach IV technikum

15.06.2022

wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ

20.06.2022

wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ

22.06.2022

zebranie rady pedagogicznej  uchwalającej wyniki klasyfikacji kl. I-III

technikum oraz kl.  I-III BSZ

24.06.2022

zakończenie roku szkolnego 2021/2022

22.08.2022

zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za rok szkolny 2021/2022


 
 

 

 

 

 

 

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl