teams

   

Countdown Aholic  

Do matury zostało:

   
   
   

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej


 

Terminarz klasyfikacji śródrocznej  i rocznej w roku szkolnym 2020/2021

 

Klasyfikacja śródroczna

16.12.2020

wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych kończących się po I półroczu w kl. IV technikum

21.12.2020

wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. IV technikum

22.12.2020

zebranie rady pedagogicznej  uchwalającej wyniki klasyfikacji klas IV

05.02.2021

wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w  kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ

09.02.2021

zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji I-III technikum i I-III BSZ

02.03.2021

zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za 1 półrocze roku szkolnego 2020/2021

Klasyfikacja roczna

21.04.2021

wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. IV

26.04.2021

wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. IV technikum

27.04.2021

zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas IV technikum

30.04.2021

zakończenie roku w klasach IV technikum

16.06.2021

wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ

21.06.2021

wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ

22.06.2021

zebranie rady pedagogicznej  uchwalającej wyniki klasyfikacji kl. I-III

technikum oraz kl.  I-III BSZ

25.06.2021

zakończenie roku szkolnego 2020/2021

30.08.2021

zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za rok szkolny 2020/2021


 
 

 

 

 

 

 

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl