teams

   
   
   

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej


 

Terminarz klasyfikacji śródrocznej i rocznej w roku szkolnym 2022/2023

 

Klasyfikacja śródroczna

14.12.2022

wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych kończących się po I półroczu w kl. IV technikum (G)

16.12.2022

wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. IV technikum (G)

19.12.2022

wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych kończących się po I półroczu w kl. IV technikum (G)

20.12.2022

zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas IV (G)

20.01.2023

wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. I-IV technikum oraz kl. I-III BS oraz wystawienie ocen semestralnych w kl. II-III LOdD

24.01.2023

zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji kl. I-IV technikum i kl. I-III BS oraz II-III LOdD

14.02.2023

zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za 1 półrocze roku szkolnego 2022/2023

Klasyfikacja roczna

19.04.2023

wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. IV (G)

24.04.2023

wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. IV technikum (G)

25.04.2023

zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas IV (G) technikum

28.04.2023

zakończenie roku w klasach IV technikum (G)

14.06.2023

wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. I-IV technikum oraz kl. I-III BS

19.06.2023

wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. I-IV technikum oraz kl. I-III BS oraz wystawienie ocen semestralnych w kl. II-III LOdD

20.06.2023

zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji kl. I-III

technikum i kl.  I-III BS oraz kl. II-III LOdD

23.06.2023

zakończenie roku szkolnego 2022/2023

25.08 lub 28.08.2023

zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za rok szkolny 2022/2023


 
 

 

 

 

 

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl