Do wakacji zostało jedyne:)

   
   

Nowe kierunki 2018/19  

  • Technik automatyk
  • Energetyka odnawialna
   

Wymiany zagraniczne  

   

Kształcimy w zawodach  

   
   

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej


w roku 2017/2018

 

Klasyfikacja śródroczna
15.12.2017
klasyfikacja śródroczna kl. IV technikum
19.12.2017
zebranie rady pedagogicznej  uchwalającej wyniki klasyfikacji klas IV
19.01.2018
klasyfikacja śródroczna kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ1
23.01.2018
zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji I-III technikum i I-III BSZ  1
06.02.2018
zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za 1 półrocze roku szkolnego 2017/2018
Klasyfikacja roczna
20.04.2018
wystawienie ocen przewidywanych w kl. IV technikum do godz. 15.05.
23.04.2018
klasyfikacja roczna kl. IV technikum do godz. 12:00
24.04.2018
zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas IV technikum
27.04.2018
zakończenie roku w klasach IV technikum
15.06.2018
wystawienie ocen przewidywanych w kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ1 do godz. 15.05
18.06.2018
klasyfikacja roczna kl. I-III technikum oraz   kl. I-III BSZ1 do godz. 12:00
19.06.2018
zebranie rady pedagogicznej  uchwalającej wyniki klasyfikacji kl. I-III
technikum oraz kl.  I-III BSZ 1
22.06.2018
zakończenie roku szkolnego 2017/ 2018
30.08.2018
zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno  -wychowawczej za rok szkolny 2017/2018.

 

 

 

 

 

 

 

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl