teams

   
   
   

 

Terminarz klasyfikacji śródrocznej i rocznej w roku szkolnym 2023/2024

  

Klasyfikacja śródroczna

08.12.2023

wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. V technikum

12.12.2023

zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas V technikum

12.01.2024

wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. I-IV technikum oraz kl. I-III BS oraz wystawienie ocen semestralnych w kl. II-IV LOdD

16.01.2024

zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji kl. I-IV technikum i kl. I-III BS oraz II-IV LOdD

06.02.2024

zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za 1 półrocze roku szkolnego 2023/2024

Klasyfikacja roczna

17.04.2024

wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. V technikum i kl. IV LOdD

22.04.2024

wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w  kl. V technikum i kl. IV LOdD

23.04.2024

zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji kl. V technikum i kl. IV LOdD

26.04.2024

zakończenie roku w kl. V technikum i kl. IV LOdD

12.06.2024

wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. I-IV technikum oraz kl. I-III BS

17.06.2024

wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w kl. I-IV technikum oraz kl. I-III BS oraz wystawienie ocen semestralnych w kl. II-III LOdD

18.06.2024

zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji kl. I-IV

technikum i kl.  I-III BS oraz kl. II-III LOdD

21.06.2024

zakończenie roku szkolnego 2023/2024

26.08.2024

zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za rok szkolny 2023/2024

 

 

 

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl