Do wakacji zostało jedyne:)

   
   

Nowe kierunki 2018/19  

  • Technik automatyk
  • Energetyka odnawialna
   

Wymiany zagraniczne  

   

Kształcimy w zawodach  

   
   

Terminy klasyfikacji śródrocznej i rocznej


Terminarz klasyfikacji śródrocznej  i rocznej w roku szkolnym 2018/2019

 

Klasyfikacja śródroczna
12.12.2018
wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych kończących się po I półroczu w kl. IV technikum do godz. 15.05.
14.12.2018
wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych  w kl. IV technikum do godz. 15.05.
18.12.2018
zebranie rady pedagogicznej  uchwalającej wyniki klasyfikacji klas IV
02.01.2019
wystawienie przewidywanych śródrocznych  ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych kończących się po I półroczu w  kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ 1 do godz. 15.05.
07.01.2019
wystawienie klasyfikacyjnych ocen śródrocznych w  kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ1 do godz. 15.05.
08.01.2019
zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji I-III technikum i I-III BSZ  1
29.01.2019
zebranie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za 1 półrocze roku szkolnego 2018/2019
 
Klasyfikacja roczna
16.04.2019
wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w kl. IV technikum do godz. 15.05.
23.04.2019
wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych w kl. IV technikum do godz. 15.05.
24.04.2019
zebranie rady pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas IV technikum
26.04.2019
zakończenie roku w klasach IV technikum
11.06.2019
wystawienie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych w kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ1 do godz. 15.05
14.06.2019
wystawienie rocznych ocen klasyfikacyjnych kl. I-III technikum oraz kl. I-III BSZ1 do godz. 15:05
17.06.2019
zebranie rady pedagogicznej  uchwalającej wyniki klasyfikacji kl. I-III
technikum oraz kl.  I-III BSZ 1
21.06.2019
zakończenie roku szkolnego 2018/ 2019

 

 

 

 

 

 

 

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl