Do matury zostało jedyne:)

   
   
   

REKRUTACJA 2019/2020


Oferta dla absolwentów szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjum jest identyczna i w związku z tym Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu prowadzi nabór do:

 Technikum kształcącego w zawodach:

technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik geodeta, technik elektryk, technik pojazdów samochodowych, technik teleinformatyk, technik automatyk,

 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia:

z praktyką w CKPiU w zawodach – elektryk, mechanik pojazdów samochodowych,

z praktyką u pracodawcy (pracownicy młodociani) – klasy wielozawodowe w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, murarz-tynkarz, sprzedawca, kucharz i inne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316).

 

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów szkoły podstawowej

  

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjum

 

Rekrutację elektroniczną prowadzi (od 25.04.2019 r.):

LogoVulcan

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl