teams

   
   
   

REKRUTACJA 2024/2025


Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu prowadzi nabór do:

 Technikum kształcącego w zawodach:

  Branżowej Szkoły I Stopnia:

z praktyką w szkole (Centrum Kształcenia Zawodowego) w zawodach:

z praktyką u pracodawcy (pracownicy młodociani):

 

Regulamin rekrutacji 2024/2025 wraz z harmonogramem  - <pobierz>

 

PREZENTACJA SZKOŁY 

 

FILM PROMOCYJNY SZKOŁY

   

Rekrutację elektroniczną poprowadzi:

LogoVulcan

   
© ZSTiP, ul. Wojska Polskiego 9, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 266 31 04, fax (18) 266 56 31, e-mail: zst@nowotarski.pl